Barneombudet ber om stans i asylreturer

Barnefamilier bør ikke sendes ut av landet over Storskog slik situasjonen er nå, sier barneombud Anne Lindboe.

Anne Lindboe, barneombud

Barneombud Anne Lindboe sier at hensynet til at barna får en minst mulig skadelig retur, må gå foran ønsket om å returnere folk.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Det er for mange alvorlige bekymringer, blant annet fra UNHCR og Landinfo, knyttet til det russiske asylsystemet og forholdene for barn som søker asyl i Russland, sier Lindboe til NTB.

UNHCR, eller FNs høykommissær for flyktninger, mener det er galt å betrakte Russland som et trygt tredjeland og hevder den omstridte asylinstruksen av 24. november bryter med internasjonale forpliktelser.

– Barn som eventuelt skal returneres til Russland, fortjener å få en skikkelig vurdering av hva det innebærer for dem, og å returnere i verdige og ordnede forhold. Hensynet til at barna får en minst mulig skadelig retur, må gå foran ønsket om å returnere folk svært raskt, sier Lindboe.

Skadelig for barna

Psykolog og professor emeritus, Willy-Tore Mørch, sa tidligere i dag til NRK at han er svært bekymret for barna som nå risikere å bli sendt ut av Norge.

Innvandringsinister Sylvi Listhaug mener at medieoppmerksomheten utsendelsene har fått har ført til at partier som i utgangspunktet er for en rettferdig og streng innvandringspolitikk, har begynt å vingle. Hun er bekymret for at det kan føre til forandringer i den vedtatte politikken.

– Det som bekymrer meg mest, er at denne saken kan bidra til å gjenåpne grensen på Storskog dersom et stortingsflertall signaliserer at de likevel ikke vil gjennomføre returene til Russland, skriver Listhaug i et brev til NTB.

– Dette viser at invandringspolitiske spørsmål går foran hensynet til barna. Skader man barna på denne måten, skader man dem på livstid, sier Willy-Tore Mørch.