Hopp til innhold

Barnehageansatte nekter å bidra til testing: – Bedre for barna at foreldrene er til stede

Mener det ikke er deres jobb å ha ungene på fanget mens de koronatestes.

Bård Landsem Paulsen, Universet barnehage, Studentsamskipnaden i Tromsø

BARNAS BESTE: – Vi mener det er bedre for barna at foreldrene trygger dem i en testsituasjon, sier Bård Landsem Paulsen. Han er barnehagelærer i en av fem barnehager som har gitt kommunen beskjed om at de ikke ser det som sin jobb.

Foto: Knut-Anders Finnset/NRK

Fem barnehager i Tromsø har gitt kommunen beskjed om at de kun vil stille med lokaler dersom barnehagebarna skal testes.

Det nye testsystemet trådte i kraft 16. august. Flere har vært kritiske til at koronatesting skal bli en del av barnehage- og skolehverdagen fremover. Hver enkelt kommune bestemmer selv hvordan testinga skal foregå, og hvor.

Testene er det kommunens helsepersonell som skal foreta. Ifølge veilederen til kommunene er det i utgangspunktet lærere i skoler og barnehager som skal ha omsorgen for barnet når det skjer, dersom foreldrene samtykker.

Slik blir det likevel ikke i de fem studentbarnehagene i Tromsø, sier direktør i Studentsamskipnaden i Tromsø, Hans Petter Kvaal.

Hans Petter Kvaal

Hans Petter Kvaal er administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Tromsø, som til sammen driver syv barnehager i Troms og Finnmark.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Vi synes det har vært mye for ungene det siste året. Noen har vært gjennom flere tester. Vi ønsker at barnehagen tar seg av barnehageting, mens foreldrene skal være tettest på barnet og følge ungene til testing.

– Er det riktig at de ansatte opplever at det ikke er deres jobb?

– Det er riktig, sier Kvaal.

Foreldrene vil dermed få beskjed om at de selv må komme til barnehagen, dersom det blir aktuelt med koronatesting.

Bård Landsem Paulsen jobber i Universet studentbarnehage. Han mener det er feil å be barnehageansatte om å trygge barnet i en testsituasjon.

– Ikke en oppgave for barnehageansatte

– Å følge opp barn til testing er ikke en oppgave som har falt på barnehageansatte, men er en typisk omsorgsoppgave som foreldrene har tatt seg av. Vi mener foreldrene skal trygge barna i en sånn situasjon.

Paulsen sier noen barn har erfaringer med å bli testet, uten at de nødvendigvis har gode minner fra det.

Bård Landsem Paulsen, Universet barnehage, Studentsamskipnaden i Tromsø

Bård Landsem Paulsen er barnehagelærer i en av studentbarnehagene i Tromsø.

Foto: Knut-Anders Finnset/NRK

Han mener det er positivt at man har systemer som forsøker å legge til rette for at barna skal få et mer normalt liv.

– Men selv om barna er trygge i barnehagen, er de ikke nødvendigvis det i en ny situasjon. Jeg vet fra egne barn at bare det å dra til legen kan være litt skummelt. Da må foreldre være til stede.

Han mener de ansatte på forhånd burde vært spurt om hva de mener er til det beste for ungene.

Ansatte og tillitsvalgte flere steder i landet har reagert på både mangel på involvering og de nye oppgavene.

skolegård

Det er drøyt to uker siden Helsedirektoratet ga kommunene beskjed om det nye testsystemet. Kommunene har derfor hatt kort tid på å avgjøre hvilken modell de skulle gå for i alle skoler og barnehager i kommunene.

Foto: Alem Zebic / NRK

– Ikke bra for verken barn eller lærer

Kathrine Aursand i Utdanningsforbundet i Tromsø sier hun har fått flere telefoner fra bekymra foreldre og lærere etter at hun uttalte seg kritisk til NRK mandag.

Hun har sett seg nødt til å henvise dem videre til kommunen.

Katrine Aursand, leiar i Utdanningsforbundet i Tromsø

Katrine Aursand er leder i Utdanningsforbundet i Tromsø.

Foto: Privat

– De lurer på hvordan det skal fungere for ungene, om de kan være til stede og hvordan det skal foregå.

Hun sier det særlig vil være en utfordring for nye lærere og elever, dersom de får en positiv test.

– Dersom foreldrene ikke er til stede legges den ekstra omsorgsoppgaven på lærerne. Jeg tror ikke det er bra for verken skole- eller barnehagelærere eller barna dersom det skjer. Det er en spesiell situasjon som man bør se en gang til på.

Assisterende Helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, sier han ikke tror den nye situasjonen i skoler og barnehager vil skremme barna.

Nakstad: – Ikke veldig skremmende

– Barn har i hele 2020 sett at pandemien medfører endringer, og de har sett mange voksne med munnbind. Vi tror ikke prøvetaking slik det gjøres nå med prøvepinne i fremre del av nesen oppleves som veldig skremmende.

Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet

Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.

Foto: Heiko Junge

– Vil dette bli merarbeid for lærerne, og hvordan skal det eventuelt tas hensyn til?

– Vi tror lærere vil føle seg tryggere i hverdagen hvis elevene er testet. Testing er ikke en læreroppgave. Kommunens TISK-apparat vil bli brukt som ved alle andre utbruddssituasjoner, men vi må alle regne med at korona medfører noe ekstraarbeid.

– Testing er ment som en lettelse, skriver Nakstad i en e-post til NRK.

I Tromsø sier smittevernlege Trond Brattland at de har hørt om at folk i barnehagene er bekymret og vil se på testsystemet på nytt.

Vil se på planen på nytt

– Vi har hørt bekymringer fra barnehagene. Jeg tror ikke vi har klart å informere godt nok, og vi jobber nå med å se på planene på nytt.

Han sier de nye føringene kom brått på alle i sommerferien, og at planen ble laget på kort varsel.

Trond Brattland

Smittevernoverlege Trond Brattland sier Tromsø kommune vil vurdere de nye testplanene.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Jeg tror vi vil forsøke å gjennomføre testregimet slik det er beskrevet, men sikre at alle forstår hva det innebærer.

– Hvorfor er det ikke en bedre løsning å ta barna med til et testsenter?

– Det er også ressursmessig krevende. I Oslo har det vært en utfordring med ventetid, blant annet. Det er pluss og minus med alle ordninger, men vi ser på om vi kan ha ulike løsninger for barnehagene, alt etter hva barnehagene har kapasitet til.

Nyheter fra Troms og Finnmark