Hopp til innhold

Barnehageansatt dømt til forvaring for overgrep mot 15 barnehagebarn

På dagen åtte måneder etter at han ble pågrepet, er tiltalte i den såkalte barnehagesaken i Tromsø dømt til syv år og seks måneder forvaring.

Tingrettsdommer Oddmund Gamst

Tingrettsdommer Oddmund Gamst leste opp dommen mot 30-åringen som er dømt for seksuelle overgrep i en barnehage i Tromsø. Dommen på sju og et halvt års forvaring er strengere enn straffepåstanden fra aktor.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Tiltalte er dømt til forvaring i syv år og seks måneder, med en minstetid på fem år for seksuelle overgrep mot barn i en barnehage i Tromsø.

– Det er dissens når det gjelder lengden av straffen, men for øvrig er dommen enstemmig, opplyste rettens administrator, tingrettsdommer Oddmund Gamst da han onsdag leste opp domsslutningen i Nord-Troms tingrett.

30-åringen må innen to uker betale til sammen 490.000 kroner i oppreisning til syv barn.

Den tidligere barnehageansatte ble pågrepet 6. mai i fjor. Bakgrunnen for pågripelsen var at et barn i barnehagen hadde fortalt hjemme om hendelser politiet ikke kunne la være å aksjonere på.

Fra Nord-Troms tingrett

Frikjent for to tiltalepunkter

I løpet av rettssaken mot mannen i november og desember i Nord-Troms tingrett sa tiltalte seg skyldig i 23 av 26 punkter.

Tiltalte ble onsdag dømt for overgrep mot 15 barn, og er dermed frifunnet for overgrep mot to personer som inngikk i tiltalepunktene.

Dommer Gamst argumenterte med at retten ikke hadde ført tilstrekkelig bevis for disse to punktene.

– Med de strenge beviskravene som gjelder i straffesaker, må dette komme tiltalte til gode, og han må frifinnes, sa Gamst under domsavsigelsen.

Ifølge tiltalen framkom det at han hadde hatt seksuell omgang med fem barn, krenket ytterligere fire med seksuelle handlinger og ved 17 tilfeller har han tatt bilder av barna i seksualiserte posisjoner.

Retten har dømt 30-åringen til en strengere straff enn både aktor og forsvareres påstand.

Tilfreds men skuffet

Flere av foreldrene NRK har snakket med, er tvisynt når det gjelder dommen. De synes straffen er for lav, men er tilfreds med at retten ga tiltalte en lengre straff enn det aktor hadde påstått.

Men de var også skuffet.

– Man får høyere straff for småforbrytelser enn det tiltalte i denne saken fikk, sier en berørt pappa til NRK.

NRKs Sveinung Åsali intervjuer forsvarer Sven Crogh.

Krevde forvaring

Aktor Torstein Lindquister la i sin sluttprosedyre under rettssaken ned påstand om forvaring i syv år, med minstetid på fem år og seks måneder. Han mente faren for gjentakelse er så stor at han må dømmes til forvaring.

Sven Crogh og Anja Støback Bjørnsvik er tiltaltes forsvarere. I sine sluttprosedyrer la de ned påstand om fem års fengsel. Dersom retten kom fram til forvaring, mente de at en minstetid på tre år var tilstrekkelig.

Tiltalte fortalte flere ganger under rettssaken at han ikke vil motsette seg forvaringsdom, fordi han har et intens ønske om å få behandling. Han tror det er lettere å få plass i et slikt program om han ble dømt til forvaring.

Uvanlig sak med lite rettspraksis

Crogh sier det er uvanlig at retten går ut over den straffepåstanden som aktor kom med under hovedforhandlingen. Fagdommeren mente passende straff var seks års forvaring, mens flertallet, altså meddommerne, gikk inn for en straff som var seks måneder lengre.

Dommen ble satt ut fra flertallets syn.

– Det er uvanlig, men det er en uvanlig sak med lite rettspraksis å bygge på, sier forsvareren.

– Hvordan ser du på at fagdommeren var uenig, og gikk inn for lavere straff?

– Dette er selvsagt et faktum som vi kommer til å legge vekt på når vi skal vurdere dommen, og gi råd til vår klient. For eksempel om han bør anke dommen, sier Crogh.