Barn i Finnmark er tykkest i landet

Barn i Finnmark er tykkere enn i resten av landet, viser ny forskning. Barnelege Ane Kokkvoll mener foreldre må ta grep, men på en positiv måte.

Overvekt

En ny forskning viser at barn i Finnmark veier mer enn barn fra andre steder i landet.

Foto: Colourbox

– Dessverre er barna ikke så gammel før man får kommentarer på at man er litt stor. Jeg tror det er verre at familien ikke snakker om det, enn at man tar det opp, sier barnelege ved Hammerfest sykehus, Ane Kokkvoll.

Over gjennomsnittet

I sin forskning på barn og overvekt fant Kokkvoll at 19 prosent av 6-åringene i Finnmark er overvektig. Det er et høyt tall.

– Det ser ut til å ligge noe høyere enn resten av landet. Denne undersøkelsen ble gjort i 2007. I barnevekststudien i 2008 for hele landet, var tallet noe lavere enn det resultatet vi fikk her, sier Kokkvoll.

Barnelege Ane Kokkvold

Barnelege ved Hammerfest sykehus, Ane Kokkvoll har forsket på barns helsetilstand i Finnmark.

Foto: Marit Kvarum/Helse Finnmark

Skal være artig

Kokkvolls hovedprosjekt er aktivitetsskolen, hvor rundt 100 familier får hjelp til å håndtere barnas overvekt på en positiv måte.

– Det er det som er hele cluet. Dette skal være artig. En skal få en glede av å være i aktivitet og kjenne at det gir lyst, sier barnelegen.

Barnevekstundersøkelsen fra 2010 viser at de nasjonale tallene nærmer seg tallene fra Finnmark.

Spør helsesøster

Kokkvold understreker at overvekt hos barn ikke er uvanlig. Foreldre som mistenker at barnet er overvektig kan regne seg frem til kroppsmasseindeks eller BMI selv. For hjelp kan nærmeste helsestasjon være en start.

– Vi har samarbeidet med syv helsestasjoner i ulike kommuner, og min erfaring er at helsesøstrene har veldig god kompetanse på dette. De har gått flere kurs og er interessert i emnet. De kan også mye om barn i vekst, slik at de vet mye om normal utvikling, sier hun.

Barn på vekt

Ane Kokkvoll legger vekt på at barn ikke skal gå ned i vekt.

Foto: Colourbox.com

– Barn skal ikke gå ned i vekt

Kokkvoll sier også at det er viktig å være klar over at barn ikke skal gå ned i vekt, siden de fortsatt er i vekst. For å stoppe en utvikling i feil retning er det tre ting som foreldre bør ha fokus på.

– Det første er kost og jobbe med sunn kost. Nummer to er fysisk aktivitet og hverdagsaktivitet, som kanskje er det aller viktigste. Og nummer tre begrenset skjermtid, sier Kokkvoll.

– Vær et godt eksempel

Som foreldre er det viktig å stå frem som et godt eksempel, mener Kokkvoll.

– Vær med selv ute, pass på å ikke kjøre barna til alt. Det vi har sett i hovedprosjektet er at det ofte ikke er så mye som skal til, men noe man gjør hver dag og at det er konsekvent igjennom.