Statskraft driver rovdrift på vassdragene mener elvetilhengere

Hundrevis av norske elver er tørrlagt, og livet dør fordi kraftselskapene har tappet ned magsinene. I Barduelva i Troms er det nå nesten ikke vannføring.

 Barduelva tørr

Barduelva er tørrlagt

Leder av Barduelvas venner, Thomas Halvorsen, forteller at man i enkelte deler nesten kan gå tørrskodd over elva. Tilstanden i vassdraget er ikke bra, sier han.

Tar ikke hensyn til miljøet

Thomas Halvorsen mener Statkraft ignorerer hensynet til miljøet. Den lave vannføringa får store konsekvenser for miljøet i elva, sier han.

Lite vann i elva går utover hundyrproduksjonen, det går utover yngel, det går utover egg, det går utover rekrutering av fisk til vassdraget, og det går utover mattilgangen til fisken, sier Halvorsen.

Har forståelse for bekymringen

Informasjonssjef i Statkraft avdeling nord, Bjørnar Olsen, sier han har forståelse for bekymringen, men sier at det ikke er unormalt med lav vannstand.

Årsaken til den lave vannstanden er at en av maskinene på Strømsmo kraftverk er ute til revisjon. Den maskinen som skal gjøre jobben klarer ikke å kjøre mer vann ut i elva, sier Halvorsen.