Hopp til innhold

Kommunen brøt reglene da saksbehandler sendte forslag til seg selv

Ber om at det etiske regelverket gjennomgås etter NRK-avsløring.

Ordfører i Balsfjord i Troms, Gunda Johansen.

Ordfører i Balsfjord i Troms, Gunda Johansen, har sagt til NRK at hun ikke kjente til utbyggerens sentrale rolle i firmaet som står bak planene om et skiparadis. KomRev har nå gransket saken ferdig.

Foto: CHRISTIAN KRAKENES / CHRISTIAN KRAKENES

NRK har tidligere fortalt hvordan Balsfjord kommune i Troms lot en utbygger få innflytelse på rådhuset.

På et tidspunkt la han som saksbehandler blant annet inn et forslag som han som grunneier hadde sendt til seg selv.

Forslaget gjaldt at han skulle få bygge ni hytter, fem naust i strandsonen ved et vann og et filmstudio med seminarsenter. I dag er området øremerket landbruk, natur, friluftsliv og reindrift.

På bakgrunn av NRKs avsløring bestilte kommunens kontrollutvalg en gransking. Den er nå ferdig.

Her konkluderes at kommunen har brutt habilitetsreglene når det kommer til deler av kommunens arealplan. Det gjelder deler av konsekvensutredningen av nye arealformål.

Konsekvensutredningen vil nå imidlertid bli utført på nytt. Torsdag er saken tema i kommunestyret.

– Denne saken viser at det er en utfordring i seg selv å ansette personer som har styreinteresser. Det er risikosport, sier leder av kommunens kontrollutvalg Roald Wikran (Sp).

Han håper nå at en endring i det etiske regelverket kan hindre at det skjer igjen.

NRK har vært i kontakt med utbyggeren. Han ønsker ikke å kommentere rapporten.

Han var ansatt på prosjekt, har sluttet i kommunen og er ikke navngitt da hans roller på rådhuset var den kommunale ledelsens ansvar.

Roald Wikran.

Roald Wikran (Sp) er leder av Balsfjord kommunes kontrollutvalg.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Opplyste om interesser i skianlegg

På rådhuset fikk han jobben med å lage det ordføreren har kalt en «brukermanual», en bruksanvisning, for hvordan kommunen skulle benytte arealene i årene som kommer: samfunnsplanen og senere arealplanen.

Samtidig som han var saksbehandler, hadde han eierskap i og var daglig leder i selskapet Tamok AS. I 2019 ble utbyggingen av et stort skianlegg i regi av selskapet godkjent i av Balsfjord kommune.

NRK har pekt på at utbyggeren har hatt muligheten til å påvirke gjennom rollen i planavdelingen, og kan dokumentere at både kommunen og Statsforvalteren, tidligere Fylkesmannen, har fått varsler om inhabilitet siden 2017.

Granskerne har undersøkt, men ikke funnet informasjon om at han var direkte involvert i saken om skianlegget.

Dersom han hadde vært involvert, ville han vært inhabil som følge av å være part i saken, skriver revisorene.

Når det kommer til jobben med samfunnsplanen mener granskerne at ingen kan være inhabil, da det er en overordnet plan.

NRK har fortalt at utbyggeren opplyste om sine roller og interesser da han ble ansatt i kommunen.

Ordfører Gunda Johansen har sagt at habiliteten ble vurdert ved ansettelsen, men at hun selv ikke kjente til hans sentrale posisjon i selskapet.

I dag sier hun at kontrollutvalget og forvaltningsrevisjonen har gjort en god jobb. Hun mener rapporten viser at kommunen har gjort det meste riktig.

Ordfører i Balsfjord, Gunda Johansen på kontoret på rådhuset i Balsfjord, desember 2020.

Ordfører i Balsfjord, Gunda Johansen.

Foto: CHRISTIAN KRAKENES / CHRISTIAN KRAKENES

– De arealene som gjelder hans egen eiendom var vi i tvil om, men vi kom ikke frem til samme konklusjon som jeg nå er glad for at forvaltningsrevisjonen har gjort.

Granskerne har påpekt at Balsfjord kommune ikke har kunnet dokumentere hvilke vurderinger av habiliteten som ble gjort, verken da han ble ansatt eller senere da arbeidet med arealdelen startet.

– I denne saken har kommunen sagt at de har vurdert habiliteten, men har ikke kunnet dokumentere det. Hadde dette vært på plass, hadde saken kanskje vært unngått, sier Roald Wikran til NRK.

Fra bør til skal ikke ha styreinteresser

Wikran sier saken viser at selv om kommunen legalt kan styre klar av inhabilitetsreglene, kan det utad fremtre som uheldig. Slik kan tilliten til at planer behandles upartisk svekkes, sier han.

Revisjonsselskapet skriver også i sin rapport at kommunens etiske retningslinjer er vage, og slik de står i dag åpner for at ansatte vil kunne påta seg verv som er i strid med kommunens interesser.

Granskerne har derfor rådet kommunen til å vurdere om de har tilstrekkelige og tydelige nok retningslinjer for vurdering av habilitet og interessemotsetninger hos de ansatte.

De ber også kommunen sørge for at vurderinger som gjøres med tanke på habilitet dokumenteres og arkiveres slik at de er mulig å finne igjen.

Det stiller lederen av kontrollutvalget seg bak.

– Fra at vi i dag sier at man ikke bør ha styreinteresser som kan være i konflikt med kommunen, ønsker vi å stramme inn til at personer som ansettes ikke skal ha slike interesser. Det er en vesentlig forskjell. Hadde dette vært på plass kunne saken vært unngått, sier Wikran.

Planene for hyttebyen og skianlegget er vedtatt, men ikke rettskraftig. Det er fordi reindriftsnæringen har klaget til Statsforvalteren. Klagen gjelder mangelfull saksbehandling.

Hei!

Jeg har skrevet en rekke saker om inhabilitet og kommunal forvaltning.

Har du noe et tips om en sak jeg og mine kolleger bør se på?

Send meg gjerne en e-post.