Ball i klesvask kan redusere utslipp fra fleece-klær

Det finnes få kjente hjelpemidler for å redusere utslipp av mikroplast. Forskere tror de kan ha funnet en løsning som nå skal utprøves i et nytt prosjekt.

Dette er ballen som skal legges i vaskemaskinen. Bildet er tatt i Longyearbyen.

Dette er ballen som skal legges i vaskemaskinen. Bildet er tatt i Longyearbyen, der forskningen er gjort.

Foto: Dorte Herzke / NILU

I et forskningsprosjekt har Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk institutt for luftforskning (NILU) kommet fram til at avløpsvannet i Longyearbyen inneholder betydelige mengder mikroplast.

Områdene som er undersøkt er Adventfjorden ved Longyearbyen, samt strandsonen.

Havforsker Jan H. Sundet mener forskningsresultatene forteller at plastpartiklene stammer fra syntetiske klær, først og fremst fleece-tekstiler.

Klesvask med ball

Longyearbyen

Folk i Longyearbyen oppfordres til å delta i et forskningsprosjekt.

Foto: Petter Strøm / NRK

Sundet og resten av forskerne i prosjektet inviterer befolkningen i Longyearbyen til å delta i et forsøk som kan være med å redusere utslippene av mikroplast.

På et folkemøte på UNIS tirsdag kveld vil de informere om en ball som deltakerne skal få utdelt senere denne uka. Ballen skal legges sammen med klærne i vaskemaskinen, for å se om ballen har effekt på mengden mikroplast som slippes ut via klesvasken. Målet er at ballen skal fange opp de små fiberpartiklene som frigjøres ved vask av syntetiske klær.

Jan H. Sundet

Havforsker Jan H. Sundet.

Foto: Henriette Leine Wangen / NRK

– Vi kommer deretter til å ta prøver av avløpsvannet for å se om det vil ha noen effekt på utslippet. For at vi skal kunne se noen resultater håper vi så mange som mulig vil ta den i bruk, sier Sundet.

– Trenger flere studier

Dorte Herzke, seniorforsker ved NILU i Tromsø, sier at forskningen tyder på at mikroplasten som finnes ved strandsonen og mikroplasten fra fjorden i Longyearbyen stammer fra ulike kilder. I strandsonen mener hun det kan ha kommet langveisfra, mens fjordene forurenses av mikroplast som stammer fra Longyearbyen, men der vannmassene ikke klarer å løse det opp.

Forskerne håper derfor at andre vil følge opp kartleggingen de har gjort, med flere studier.

– Det bør forskes på forekomst av mikroplast i de frie vannmassene, legger Herzke til.