Avviser grove påstander

Lenvik kommune avviser grove påstander som kommer frem i et brev fra advokat Jens Johan Hjort og firmaet Bo og Bistand. I brevet varsler firmaet søksmål i forbindelse den mye omtalte helsekjøpsaken, der firmaet rådmannens sønn hadde en sentral rolle i, fikk utbetalt nær 15 millioner kommunale kroner. I varselet påstås det blant annet at daværende rådmann skal ha utlevert et tilbud fra Bo og Bistand til rådmannssønnens firma, slik at forretningshemmeligheter ble avslørt.