Avspises med smuler

Kommunen får for lite av avgiftene på Nordkapp, mener ordfører.

Nordkapp
Foto: Mortensen, Terje / Scanpix

200 000 turister legger hvert år igjen 40 millioner kroner årlig på Nordkapp. Kommunens reiseliv sitter igjen med 350 000 kroner. Resten havner i lommene hos Rica-kjeden.

- Det er en alt for liten andel som tilflyter lokalsamfunnet av avgiftene på Nordkapp, sier ordfører Kristina Hansen i Nordkapp.

Uenige om fordelingen

I dag koster det 200 kroner å komme inn på Nordkapp-platået. Rica-kjeden kjeden tar dermed inn omlag 40 millioner kroner årlig på de 200 000 turistene som vil inn for å se på midnattssola. Og for hver turist som slipper inn, mottar reiselivet i Nordkapp beskjedne 1 krone og sytti øre.

- Vi må tåle at lokale operatører og næringslivsinteresser tjener penger. Poenget er at Nordkapp kommune ikke en gang får dekket nødvendige behov i forhold til å være en god destinasjon, sier hun.

Regiondirektør for Rica-kjeden i Finnmark, Knut Sigurd Pettersen, mener derimot at dagens fordelingsnøkkel er god nok.

- Man kan selvsagt diskutere fordelingen, som er historisk betinget. Billettavgiften vi har på Nordkapp skal dekke kapitalkostnader og all markedsføring vi gjør og alle drifts- og personalkostnader, sier han.

- Må betraktes som utmark

Sverdslagene rundt en av landets mest populære turistattraksjoner har vært mange og tidvis harde.

Allerede i 1990 hevdet fylkesmannen at det var i strid med lovverket å kreve felles avgift for inngang på platået og inngang til Nordkapphallen.

Friluftsorganisasjoner har vist til at området må betraktes som utmark, der reglene om fri ferdsel skal gjelde. Nå varsler lokalpolitiker Torger Samuelsen fra SV sterkere lut mot Rica.

- Jeg er tilbøyelig til å foreslå at kommunen ser på muligheter for å ekspropriere området og regulere inn en annen måte å komme seg inn på området på slik at man får en mer logisk avgift der oppe, sier han.

Rica-sjef Knut Sigurd Pettersen ville ikke oppgi hvor stort overskudd som årlig tas ut av driften på Nordkapp.

Nyheter fra Troms og Finnmark

FØLG MED HER: Alta har redusert, mens Harstad ligger under 0-5