Avslutter økt beredskap

Fylkesmann Gunnar Kjønnøy har besluttet at embetet avslutter økt beredskap og returnerer til normal drift. Det har ikke kommet noen asylsøkere over Storskog siden 30. november. Behovet for akuttplasser i mottakssentrene i Østfold og Finnmark er redusert og det skal være kapasitet i mottakssentrene til å håndtere en eventuell øking i løpet av jule- og nyttårshelgen.