Avlyser Golfstrømmens død

Forskere hevder Golfstrømmen ikke er svekket av klimaendringer.

Golfstrømmen
Foto: NRK

Den nordlige del av Europa kan takke Golfstrømmen for vårt milde klima som gjør det beboelig så langt mot nord.

Til tross for dystre spådommer om Golfstrømmens død, kan vi nå basere oss på den også i fremtiden. Det skriver Danmarks Meteorologisk institut (DMI) på sine nettsider.

Men endringer kan komme

- En rekke observasjoner har de siste årene antydet at Golfstrømmen er blitt markant svekket de siste årene, muligens som en konsekvens av den globale oppvarming. Forskere fra Danmark, Færøyene, Tyskland og Norge avviser imidlertid nå en svekkelse i en artikkel i tidsskriftet Nature, skriver DMI.

- At vi nå ser at strømmen inntil videre er upåvirket av de globale klimaendringer betyr at risikoen for kollaps med uoverskuelige konsekvenser ikke er så sannsynlig i nær fremtid som vi kunne ha fryktet, sier forsker ved DMI, Steffen M. Olsen.

Allikevel kan vi ikke utelukke at vi allerede de kommende år kommer til å se tegn på klimatisk betingede endringer, skriver forskerne i rapporten.

Les mer om saken her.

Sjekk også: Ekstremværuka 2008

Nyheter fra Troms og Finnmark