Avlyser anbudsrunden

Sykehusinnkjøp HF har vurdert innspillene som er kommet tilknyttet anskaffelse av båtambulansetjenester i Vest-Finnmark. Anbudskonkurransen lyses ut på nytt. Den nye konkurransen vil lyses ut i løpet av kort tid. Vi beklager at avlysningen fører til en forsinkelse, sier Harald I. Johnsen, som er divisjonsdirektør i Sykehusinnkjøp HF, divisjon nord.