Avinor skulle halvere utslippene sine i løpet av 2020 – Det klarer de ikke

Passasjerene gir flybransjen hodebry. De må bli mer miljøvennlige for at folk skal velge fly. Men det er ingen enkel oppgave.

Svalbard lufthavn

Svalbard Lufthavn er blant Avinors største miljøverstinger. Nå tar lufthavnen grep for å bedre sitt miljøavtrykk. Kledningene til bygget er dekt med solcellepaneler.

Foto: Petter Strøm / NRK

Oppmerksomheten rundt klimaet på jorda har om mulig aldri vært større, noe også luftfartsbransjen har fått føle på.

Passasjertrafikken med fly i EU økte med 2,2 prosent i juli 2019. Det er den laveste veksten på fem år. Samtidig viser en rapport fra europeiske flyplassers organisasjon, ACI, at innenrikstrafikken i Europa går ned med 1,5 prosent.

Avinors egne klimamål må nå utsettes fra 2020 til 2022 på grunn av manglende tilgang på blant annet miljøvennlig drivstoff.

Trendskiftet

– Bransjen har et behov for å fornye seg. Internasjonale trender viser at det blir vanskeligere å argumentere for den kraftige veksten som har vært i luftfart. Det er snakk om store mengder CO₂-utslipp.

Det sier Yngve Birkelund, Instituttleder for teknologi og sikkerhet ved UiT, Norges arktiske universitet i Tromsø. Han er medlem av forskergruppen på fornybar energi ved universitetet.

– I hovedsak er det mange flyplasser som nå prøver å dekke eget energibehov med fornybar energi.

Yngve Birkelund

Yngve Birkelund, Instituttleder for teknologi og sikkerhet ved UiT, sier det er et trendskifte i luftfarten internasjonalt.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Birkelund sier luftfartsbransjen ønsker å legge om til mer fornybar energi og elektrifisering av både flyplasser og flyene for å redusere utslippene.

UiT utdanner også piloter. Nå har universitetet kjøpt inn to nye elfly som skal testes for å se om de kan brukes til pilotutdanningen.

– Disse elflyene kan fly omtrent én time og har gode muligheter for alle flyskoler.

De ser at dette er en trend rundt om i verden som et første steg for elektriske fly i bransjen.

– Av kommersiell drift er det nok de mindre flyplassene med korte avstander mellom hverandre som først kommer på plass, sier Birkelund.

Birkelund mener luftfartsbransjen kjemper for sin egen overlevelse, og trekker fram Sverige hvor man opplever et skifte fra luft til bane. Flere passasjerer velger å ta tog foran å fly.

– Så for å opprettholde et stort passasjerantall og bransjen er det nødvendig å få elektriske eller hybride fly på banen for å få ned CO₂-avtrykkene.

Om man får det til kan det gjøre driften billigere på sikt, mener Birkelund.

Står for 18 prosent av Avinors miljøavtrykk

Med omtrent 190 000 passasjerer utgjør Svalbard lufthavn ikke en særlig stor prosentandel av Avinors om lag 50 millioner årlige reisende.

Likevel står flyplassen i Longyearbyen for 18 prosent av Avinors miljøavtrykk.

Lufthavnen driftes i hovedsak av energiverket i Longyearbyen som går på kull.

– Vi utgjør et altfor stort miljøavtrykk totalt sett, sier Lufthavnsjef Carl Einar Ianssen.

Nå ønsker lufthavnen å gjøre en innsats for fornybar energi.

En vindmølle er allerede i drift på et fjell utenfor Longyearbyen. En annen er ferdigmontert og klar for bruk like utenfor gjerdene til flyplassen. I tillegg er store deler av flyplassbygningen dekket av solcellepaneler.

Carl Einar Ianssen

Lufthavnsjef Carl Einar Ianssen sier de har et mål om å gjøre Svalbard Lufthavn helt selvforsynt på fornybar energi.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Vi har veldig god erfaring med solcellene. Det er stor energiproduksjon, faktisk større enn forventet, sier Ianssen.

Målet for lufthavnen er å på sikt kunne bli helt selvforsynende.

– Hydrogen er også en mulighet vi vurderer for å kunne bli helt selvforsynt. Så må det en vesentlig utbygging av fornybar kraft til, samt sløse mindre energi.

Vindmølle, Svalbard Lufthavn

Den nye vindmølla, rett utenfor flyplassen på Svalbard, er montert og klar til bruk.

Foto: Svalbard Lufthavn

Helelektrisk målsetting

Avinor har som mål å gjøre all innenriksflyvning elektrisk innen 2040. I 2018 gikk de til anskaffelse av et elektrisk fly sammen med Norges Luftsportforbund.

– Avinor går i front for bærekraftig luftfart i framtiden, i tråd med FNs bærekraftsmål om å stoppe klimaendringene, sier kommunikasjonssjef i Avinor Gurli Høeg Ulverud.

Klimamålet til Avinor er å innen 2022 halvere egne totale kontrollerbare klimagassutslipp sammenlignet med 2012.

– Vi skal bidra til å redusere klimagassutslipp. Vi har igangsatt mange tiltak for å nå målet, og mener vi er godt på vei.

Men klimamålene, som opprinnelig var satt til 2020, måtte utsettes to år.

– For liten tilgang til bærekraftig biodiesel til våre kjøretøy på bakken, var en av hovedårsakene, sier Høeg Ulverud.

I 2016 ble Oslo lufthavn verdens første som kunne tilby bærekraftig jet biodrivstoff til alle flyselskap som tanker der. Jet biodiesel innfases også ved Avinors lufthavner i Trondheim, Bergen, Ålesund, Molde og Kristiansand.

– Grønnvasking

Natur og Ungdom mener det er fordårlig at Avinor ikke klarer å nå bærekraftsmålene for flyplassene sine.

– Dessuten hjelper kuttene de gjør lite når de også planlegger å bygge ut Oslo Lufthavn til en hub for internasjonal flytrafikk, sier sentralstyremedlem Matilde Løvvik i en pressemelding.

Ungdomsorganisasonen jobber for å stanse utbyggingen av en tredje rullebane på Gardermoen og å endre Avinors vekstmål.