Avinor anmeldte 40 ulovlige flyginger med drone nær flyplass: – For noen er det bare et leketøy

Nå ber Avinor politiet om å prioritere slike hendelser, som flere ganger i fjor førte til stengte flyplasser. I ett tilfelle var dronen bare hundre meter unna et fly som skulle lande.

Drone og fly

Å fly drone i nærheten av en flyplass er strengt ulovlig. Kun om du har tillatelse fra flytårnet, kan du fly nærmere enn fem kilometer.

Foto: CARLO ALLEGRI

28. september 2019. En mann i 20-åra flyr en drone i Tromsdalen. Men det tromsøværingen gjør, er strengt ulovlig. Årsaken er at flygingen skjer under fem kilometer fra flyplassen i Tromsø. Avinor anmelder derfor mannen, og han fikk en bot på 8000 kroner.

Rundt 460 000 nordmenn har gått til anskaffelse av droner, viser tall fra bransjeorganisasjonen UAS Norway.

Og med flere droner i befolkningen, øker også antallet uønskede hendelser. Bare i fjor anmeldte Avinor 40 enkeltepisoder, hvor droner kom for nær norske flyplasser. Ifølge Avinor skyldes mange av de ulovlige flygingene manglende kunnskap om regelverket.

Axel Knutsen

Axel Knutsen, programleder for droner i Avinor Flysikring AS.

Foto: Avinor /

– Det er gjerne de som har fått en drone til jul, og som ikke vet at de må forholde seg til en forbudssone på fem kilometer. De tenker at dronen kun er et leketøy, og tror det er greit så lenge man bare flyr opp og ned, sier Axel Knutsen, programleder for droner i Avinor Flysikring AS.

Utløste alarm om bord i fly

Episoden fra Tromsø er langt fra den verste i fjor. I november 2019 ble flyplassen i Bodø stengt to ganger på under to uker, etter at noen fløy drone like ved rullebanen.

I mai samme år ble det slått full alarm ved flyplassen i Svolvær. Årsaken var at noen fløy en drone så nært et fly fra Widerøe at antikollisjonsalarmen ble utløst. Ifølge lufthavnsjef i Svolvær, Bjørn Opsahl, anslo piloten avstanden til bare 100 meter.

– Det som er farlig, er at vi ikke har kontroll på hvor dronen befinner seg, hvor den flyr hen eller hvor stor den er, sier Knutsen i Avinor Flysikring.

Ifølge han har droner et stort skadepotensiale om de treffer ei rute, en motor eller en vinge på et fly.

– Derfor må vi enten stoppe flytrafikken eller omdirigere den for å opprettholde sikkerheten, sier Knutsen.

I en anmeldelse før jul, ba Avinor om at politiet prioriterer saker som omhandler ulovlig droneflyging. «Avinor mener det av allmennpreventive hensyn er viktig å reagere strengt», står det i brevet.

– Befolkningen må ta konsekvensene med å fly en drone for nært en lufthavn uten tillatelse på alvor, sier Knutsen.

Han forteller videre at problemene er størst ved de bynære flyplassene i Tromsø, Bodø og Gardermoen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

5kilometersone tromsø

Flyplassen i Tromsø ligger nærmest midt i byen. Innenfor ringen på kartet er det ikke lov til å fly drone uten tillatelse.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Tok kinesere på fersken

Troms politidistrikt mottok i 2019 fjorten anmeldelser som omhandlet ulovlig dronebruk. Anmeldelsene kom ikke bare fra Avinor, men også fra privatpersoner.

Politistasjonssjef i Tromsø, Anita Hermansen, sier sakene tas på høyeste alvor, selv om flere av tilfellene rett og slett skyldes uvitenhet. Derfor brukes bøtelegging som et aktivt verktøy i forebyggingen, forteller Hermansen.

Samtidig erkjenner hun at ikke alle sakene som er like enkle å etterforske.

– Når du ikke finner den som flyr donen, så er det vanskelig, sier Hermansen.

Det er imidlertid ikke bare nordmenn som flyr droner ulovlig. I februar 2019 ble et kinesisk turfølge tatt på fersken da de fløy to droner et steinkast unna sentrum i Tromsø. To i følget ble ilagt bøter, men fikk ta med seg dronen hjem til Kina igjen.

Reiselivet i Tromsø erkjenner utfordringene med turister som har en drone i bagasjen, og prøver å informere så godt som mulig gjennom turistinformasjonen i sentrum og ved hjelp av brosjyrer på flyplassen.

–Vi gjør det vi kan, men det er ikke mulig å nå alle, sier Tromsøs reiselivssjef, Chris Hudson.

Håper nytt regelverk vil hjelpe

Bente Heggedal Løvold

Bente Heggedal Løvold, seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet.

Foto: Privat

De siste åra har Luftfartstilsynet jobbet mye med å gjøre dronebruken i Norge tryggere. Tilsynet har gjennomført en rekke opplysningskampanjer, og har også oversatt retningslinjene til en rekke utenlandske språk.

Til sommeren trer også et nytt EU-regelverk for droner i kraft. De nye reglene innebærer blant annet at alle som flyr droner større enn 250 gram må registrere seg hos luftfartsmyndighetene. De må gjennomføre egne nettkurs. Regelverket omfatter både profesjonelle og amatører.

– Da tror vi mange flere vil forstå hvor de kan fly og ikke kan fly, forteller seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet, Bente Heggedal Løvold.

Setter sin lit til ny teknologi

Ifølge UAS Norway blir nordmenns kunnskap om regelverket for droner stadig bedre. Daglig leder Anders Martinsen viser til holdningsundersøkelsen som Opinion hvert år gjennomfører på vegne av organisasjonen.

I 2018 svarte 68 prosent av de spurte at de kjente til regelverket for dronebruk ved flyplasser. Året før var tallet 55 prosent.

– Hvert eneste tilfelle (av ulovlig flyging, journ anm) er svært alvorlig. Men antallet hendelser har ikke økt proposjonalt med antallet droner, sier Martinsen.

Samtidig tror han at ny teknologi vil føre til at folk må følge regelverket, enten de vil eller ikke. Elektronisk id-merking av droner skal for eksempel gjøre det vanskelig å fly anonymt. Han viser også til trafikkstyresystemet for droner som Avinor nylig har bestilt. Systemet skal etter planen prøves ut i blant annet Tromsø til sommeren.

Anders Martinsen

Anders Martinsen, daglig leder for bransjeorganisasjonen UAS Norway. Organisasjonen organiserer vel 1600 profesjonelle droneoperatører.

Foto: privat