– Arbeiderpartiet lurer seg unna ansvaret

Arbeiderpartiet i Fylkestinget lurer seg unna ansvaret for anskaffelsen av de nye hurtigbåtene. Det sier Line Miriam Sandberg fra Fremskrittspartiet.

Video Kritikk mot hurtigbåtene

Hurtigbåtene får kritikk fra flere eksperter.

– Miljø før sikkerhet er ikke vi med på. Hadde vi hatt en åpen prosess rundt hurtigbåtene, flere runder før dette ble lagt ut på anbud, kunne vi kvalitetssikret dette bedre, sier Sandberg.

Bjørn Høyning, skipsingeniør ved FiReCo AS Fredrikstad fortalte på Nordnytt på TV i går, at det ensidige fokuset på miljøvennlige og lette båter, gjør at de nye båtene ikke vil være trygge å bruke in i vintersesongen.

Han kommer med sterk kritikk av de nye hurtigbåtene.

Ensidig fokus

Sandberg mener at Arbeiderpartiet har hatt ensidig fokus på co2-utslippet i anbudspapirene, og at tidligere fylkesrådsleder, Paul Dahlø, ikke snakker sant når han sier at det er lagt vekt på sikkerhet ved de nye båtene.

MS Sollifjell

Det har vært masse problemer med de nye hurtigbåtene.

Foto: Øystein Ramstad

– Jeg forstår at Dahlø vil distansere seg fra dette, men han har ansvar. Han og Arbeiderpartiet og fylkesrådet, sier Sandberg.

Hun mener at Fylkesrådet har myndighet til å heve kontrakten uten et samla fylkesting i ryggen.

Flertall

Også Roy Waage fra Kystpartiet mener fylkesrådet har fullmaktene som trengs.

– Det er klart flertall i fylkestinget, om ikke enstemmig om at disse båtene er uegnet og at kontrakten ønskes hevet. Så gjenstår det å se om grunnlaget per i dag er tilstrekkelig. Vi kan ikke leve med disse båtene inn i en vinter, sier Waage.

I dag skal et ekstraordinært fylkesting behandle denne saken.