Kvotemeldinga vedtatt: – Det er et totalhavari

Til tross store protester ble kvotemeldinga vedtatt i Stortinget. Men tiltak i fiskerinæringa skal konsekvensutredes.

Årlig eksporteres det torsk for 12 milliarder, hvorav skreien utgjør en verdi på 7.2 milliarder.

Stortinget blir trolig ikke samlet om kvotemeldinga og fiskebåtredere mener dette kan skape usikkerhet i fiskerinæringa.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

De mest omstridte punktene i kvotemeldinga fikk i ettermiddag flertall med knapp margin. 45 stemte for og 42 i mot. Regjeringspartiene og Frp fikk flertall.

Ap, Sp, SV og Rødt støttet forslaget fra regjeringspartiene om å konsekvensutrede tiltak som gjøres i fiskerinæringa.

– Vi slår i dag tydelig fast at ressursene fortsatt tilhører fellesskapet. Det Stortinget i dag ser ut til å vedta er stabilitet og ei fortsatt lønnsom næring som skaper aktivitet langs kysten, og distriktene, sa Vetle Wang Solheim fra Høyre under debatten.

Han mente det var viktig å få avklart saken slik at investeringer i fiskerinæringa ikke holdes igjen.

– Nå vedtar vi rammevilkår, fordeling av ressurser til en av Norges viktigste næringer, uten å vite konsekvensene. Vi vet ikke hva som nå kommer til å skje. Det er faktisk et totalhavari. Jeg ville ha skjemtes hvis jeg var dere, tordnet Aps Cecilie Myrseth.

Dette er blant punktene i innstillingen fra næringskomiteen som fikk flertall:

  • Stortinget ber regjeringen sørge for at fordelingen av kvoter mellom flåtegruppene ikke endres vesentlig
  • Stortinget ber regjeringen ikke etablere en statlig kvotebeholdning
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at ved utløp av tidsbegrensningen for strukturkvoter fordeles strukturgevinsten til den fartøygruppen fartøyet tilhører
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke gis anledning til forlengelse av tidsbegrensningen i strukturkvoteordningen.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at eksisterende ordning med «samfiske med seg selv» i torskefisket avvikles innen 3 desember 2025.

Ba om stans i kjøp og salg av fiskekvoter

Opposisjonen fremmet rundt 30 tilleggsforslag.

Et av dem er SV og Senterpartiet som vil stoppe kjøp og salg av fiskekvoter. De ber om at regjeringen utreder et konsesjonssystem. Nærhet til fisken skal blant annet avgjøre retten til å høste fra havet.

Margunn Ebbesen fra Høyre er glad for at forslaget ikke får flertall. Hun mener dette vil bidra til å svekke koblingen mellom kvote og fartøy.

– Dagens ordning kan være en historie om en familiefar som eier en båt og har fått lån med sikkerhet i båten. Forslaget fjerner denne sikkerheten betydelig, og kan resultere i at båten ikke er omsettelig. Og banken ikke har sikkerhet for lånet. Hvis dere har fått flertall for dette kunne du og SV vært med på å ruinere en familie, gi dem usikkerhet for hus og hjem, og ikke minst svekke deres inntektsgrunnlag, sa Ebbesen i Stortinget.

– Jeg ser ingenting i våre forslag som skal svekke koblingen mellom fartøy og kvote. Snarere så har jo denne regjeringen direkte utfordret koblingen mellom fartøy og kvote. Det var jo i 2015 da man hadde en forenkling i deltakerloven, da man kunne flytte deler av kvantumet uavhengig av fartøy, det var jo da det kom, svarte SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Krevde utsettelse av kvotemeldinga

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum ba om ordet før saken skulle behandles.

– I dag har jeg opplevd noe nytt. Regjeringspartiene kom med et forslag nå rett før møtet. Der ber de Stortinget sikre konsekvensutredning av deres egen melding. Det er en regjerings oppgave å sørge for. At vi som storting skal behandle en sak som regjeringspartiene selv ikke mener er ordentlig utredet, er uansvarlig. Og jeg ber om at saken utsettes, sa Vedum.

– Det ligger ikke i det forslaget vi har fremmet at det ikke er tilstrekkelig utredning. Men fra opposisjonen og andre er det pekt på at man vil se på konsekvensene. Og Riksrevisjonen har pekt på at det skal være konsekvensutredning av alle tiltak. Derfor har vi foreslått en sikkerhetsmekanisme. Vi føler saken er godt utredet, og vi er klare til å behandle den i dag, svarte Høyres Tom-Christer Nilsen.

Det er ventet at regjeringspartiene og Frp sikrer flertall for kvotemeldinga. Opposisjonen mener kvotemeldinga må sendes tilbake til regjeringen, etter alvorlig kritikk fra Riksrevisjonen.

– Begår samme feil

Fisker og styremedlem i Norges Kystfiskarlag, Paul Jensen fra Tromsø, mener stortingspolitikerne i dag begår samme feilen som forgjengerne.

– Det illustrerer på en måte kritikken fra Riksrevisjonen. Det gjøres alt for dårlige forarbeider og for dårlig konsekvenstutredning av det man foreslår. Vi er i ferd med å fortsette i akkurat samme retning som Riksrevisjonen advarer så sterkt i mot, sier Jensen.

Ap, Sp og SV har fremmet en rekke forslag, blant annet om å sende kvotemeldinga tilbake til regjeringen.

– Denne saken er alt for dårlig utredet. Vi ser ikke konsekvensene verken for utviklingene i fiskeflåten eller for de mange kystsamfunnene. Vi har nettopp fått vite hatt de har hatt ei negativ utvikling over tid, på grunn av mangel på utredning av politikken vår, sier Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth.