Luksuskrabben selges svart for millionbeløp

Fiskehandler Øyvind Glørstad får stadig tilbud om å kjøpe kongekrabbe svart. Nå vil fiskeriministeren finne ut av hva som foregår.

Øyvind Glørstad

Øyvind Glørstad driver fiskebutikk i Oslo og forteller at han får jevnlig tilbud om kjøp av kongekrabbe fra folk som ikke representerer de tradisjonelle salgsleddene.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Øyvind Glørstad driver fiskebutikk i Mathallen i Oslo. Kongekrabbe fra Varanger er et av de mest populære produktene – og det absolutt dyreste.

Men ikke bare kunder kommer til butikken for å sikre seg krabben til over 600 kroner kilo.

– Det kommer jevnlig folk som vil selge krabbe, og de framstår absolutt ikke som profesjonelle fiskere eller fiskehandlere, og jeg har naturligvis avslått handel hver gang, forteller han.

Mer beslag enn tidligere

Og bevisene på at den lukrative krabben stadig frister til ulovligheter kan både Kystvakta og Fiskeridirektoratet fortelle om.

– Vi har ikke nøyaktige tall, men i år har vi gjort flere beslag enn tidligere, sier førsteinspektør Ronald Arntzen i Fiskeridirektoratet.

Blant annet har de stoppet fiskere i det de har vært i ferd med å bære krabbeklør i land i svarte plastsekker.

Kongekrabbebeslag

Kystvakta har gjort enkeltbeslag på opptil 2000 kilo kongekrabbe i umerkede teiner. Krabbe som det mistenkes også omsettes svart til stor fortjeneste.

Foto: Kystvakta

Han legger ikke skjul på at de trolig bare skraper i overflata når det gjelder mengde.

I tillegg til Fiskeridirektoratets kontrollører patruljerer kystvaktfartøyet KV Fram jevnlig farvannene i nord.

– Vi finner både umerkede krabbeteiner og gjør beslag på fangster opp mot 2000 kilo, forteller skipssjef Tor-Anders Puck.

– Mange lar seg friste

På sosiale medier selges krabbe for 350 kroner kiloen. Det betyr at bare ett beslag betyr en omsetningsverdi på 700.000 kroner.

Kilder med godt innblikk i næringa antyder at så mye som hver femte krabbe som fiskes, omsettes svart.

– Det er klart at når det er så store verdier og så liten sjanse for å bli tatt, så er det mange som lar seg friste, sier Puck.

Tor-Anders Puck

Tor-Anders Puck er skipssjef på KV Farm. De gjør jevnlige beslag på opp mot 2000 kilo krabbe som fiskes med umerkede teiner.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Og det er to faktorer som gjør det lett å komme unna med ulovlig fiske.

– For det første er det enorme havområder, og vi klarer ikke å være ofte nok til stede. Dessuten gjør mobile mottak det ekstra vanskelig, forteller han.

Mobile mottak betyr at båter kan legge til hvilken som helst kai der en varebil venter på å ta imot fangsten.

– Da blir det veldig vanskelig å kontrollere fisket, forteller Puck.

Skipssjefen understreker at det i tillegg til den økonomiske siden, så utgjør det ulovlige fisket en stor utfordring med tanke på å holde kontrollen med bestanden.

KV Farm

En liten båt i enorme havområder. Det er Kystvaktas utfordring i kampen mot ulovlig kongekrabbefiske.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Til Finnmark

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik sier at han har nulltoleranse for kriminalitet i sjømatnæringa.

– Jeg kan ikke gå god for omfanget av ulovlig fiske og salg av kongekrabbe. Men på bakgrunn av de mange spekulasjonene, så skal jeg til Finnmark med det aller første for å få en oversikt over hvordan ting foregår.

Nesvik understreker at det er Fiskeridirektoratet og politiet som har ansvaret for å ta de som driver ulovlig.

– Alle som driver slik aktivitet snyter jo fellesskapet for verdier. Penger som kunne kommet lokalsamfunnene til gode, sier Nesvik.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik vil kriminalitet i sjømatnæringa til livs, og reiser til Finnmark senere i høst for å diskutere utfordringene i kongekrabbefisket.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK