Avdekker seksuelle overgrep på skoler

Fem mulige overgrepssaker i Troms er meldt til politiet etter at SMISO, Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep har hatt samtaler med skoleelever i fylket. Til nå er en far siktet for overgrep mot sin datter.

Lene Sivertsen, leder SMISO

Lene Sivertsen, leder i SMISO mener det er viktig å snakke om seksuelle overgrep.

Foto: Torbjørn Krane / NRK

– Vi snakker med barna om gode og onde følelser og berøringer, samt gir dem språklige verktøy slik at de klarer å snakke om ting som er vanskelige.

Når barn blir snakket med om overgrep på deres eget nivå og føler at de blir tatt på alvor, så kommer historiene.

Det sier Lene Sivertsen, leder ved SMISO i Tromsø, Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep. I fjor besøkte de 24 skoleklasser i Troms, i tillegg til undervisning om temaet for lærere. I år skal de på minst 20 skolebesøk.

Far siktet for overgrep

I går fortalte NRK om en far som i november i fjor ble siktet for overgrep mot sin datter, og som nå er varetektsfengslet mens politiet etterforsker saka. Saken har en strafferamme på ti års fengsel.

Denne saken ble avdekket under et av SMISOs skolebesøk i Tromsø i fjor.

– Vi samler 12–15 elever i en ring der vi snakker om gode og onde følelser. Noen ganger forteller de oss om hvordan de har det, og andre ganger får vi mistanke om mulige seksuelle overgrep.

I slike tilfeller samarbeider SMISO tett med skole, barnevern og politi.

Kan forhindre nye overgrep

Ole B. Sæverud

Det er viktig å forhindre seksuelle overgrep mot barn, sier politimester i Troms, Ole B. Sæverud.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Politimester i Troms politidistrikt, Ole B. Sæverud berømmer jobben som SMISO gjør, og sier til NRK at det er viktig at alle ledd i hjelpeapparatet samarbeider om å avdekke overgrep mot barn.

– Politiet får alltid informasjon om overgrepssaker når hjelpeapparatet, slik som barnehuset, barneombudet og SMISO besøker barnehager eller skoler og snakker med barn og ansatte om seksuelle overgrep

Det viktigste her er at man kan være med på å redusere nye tilfeller av overgrep, sier Sæverud.