Avdekker avvik i fire av fem tilsyn

I fjor gjennomførte Helsetilsynet et nasjonalt tilsyn med tjenester for voksne med utviklingshemming. På 46 av 57 steder ble det funnet alvorlige avvik.

Helsetilsynet rapport

I Finnmark har fylkesmannen valgt å forlenge tilsynet på bakgrunn av fjorårets resultater. – Vi ser det som helt nødvendig, sier Kråkenes fra fylkesmannen i Finnmark.

Foto: Erik Lieungh / NRK

«Medisiner gis ikke alltid slik de er forskrevet, og det er ikke gjennomført opplæring i førstehjelp». Dette er typiske eksempler på observasjoner fylkesmennene har gjort i det landsomfattende tilsynet med kommunale tjenester for voksne med utviklingshemming.

Rapporten er ikke ferdigstilt, men NRK kan melde at i 43 av 55 kommuner ble det funnet alvorlige avvik.

– Vi er kjent med resultatene fra tilsynet, og de er omtrent slik nasjonale tilsyn har vært i alle år. Kort og godt er det alvorlige avvik i omtrent 80 prosent av tilfellene, sier Jens Petter Gitlesen, forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Mangler kompetanse

Avvikene varierer noe, men stort sett er det de samme som går igjen.

– Det gjelder at man ikke får de tjenestene som man har rett på og at tjenestene ikke står i tråd med det behovet utviklingshemmede har. I tillegg mangler kommunene brukermedvirkning og faglig kompetanse, sier Gitlesen.

Jens Petter Gitlesen

Jens Petter Gitlesen sier de ønsker å jobbe politisk for å gi fylkesmennene mer makt når de fører tilsyn i kommunene.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Fire av fem kommuner

I Finnmark har det blitt rapportert inn avvik i fire av fem kommuner.

– Vi har ført tilsyn med fem kommuner i Finnmark. Kun i én kommune fant vi ikke avvik, sier Linda Kråkenes, fungerende avdelingsdirektør i helse- og sosialavdelingen i fylkesmannen i Finnmark.

Hun sier de ser de samme tendensene i Finnmark som i resten av landet.

– Det betyr at den enkelte kommune ikke kontrollerer om de faktisk leverer lovpålagte tjenester, sier hun.

Linda Kråkenes

– Vi gir kommunene frister slik at de får rettet opp i avvik, sier Linda Kråkenes.

Foto: Susanne Hætta

Tar avviket på alvor

På bakgrunn av fjorårets resultater, har fylkesmannen valgt å føre tilsyn også i år. Og i år ha de funnet et avvik i Kautokeino kommune.

I rapporten kommer det blant annet fram at de ansatte ikke har faglig forutsetninger for å observere og følge endringer i helsetilstand og symptomer på sykdom.

– Vi tar rapporten til ettereting og vi har begynt aktivt med å rette opp avviket, sier Kent Ailo Hætta, enhetsleder for helse- og omsorg i Kautokeino kommune.

Hva skal dere gjøre fremover?

– Vi har ansatt en sykepleier, vi har også innført brukermøter og planlegging og kursing av de ansatte. Vi har også gjennomført en risikoanalyse, sier Hætta.

Kautokeino

I Kautokeino kommune ble det funnet et avvik. Herunder personlig assistanse, brukermedvirkning og tilgang til medisinsk undersøkelse og behandling.

Foto: Marie Elise Nystad

Vil gi fylkesmennene sanksjonsmuligheter

Gitlesen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede sier det er mange kommuner som retter seg etter avviket, slik Kautokeino kommune har gjort.

– Men vi har eksempler på der fylkesmannen har påpekt avvik i fem, seks år uten at det har blitt bedre, sier han.

Gitlesen mener derfor at fylkesmennene skal kunne gi sanksjoner til kommuner som ikke retter seg etter avviket.

– De bør få de samme virkemidlene som for eksempel Arbeidstilsynet. Da kan de gi økonomiske sanksjoner for grove og vedvarende overgrep.

Hvis du vil lese mer om avvikene under kan du lese her.

Nasjonalt tilsyn i 2016

Kommune

Antall avvik

Haram

2

Ulstein

2

Hareid

2

Sandnes

0

Grimstad

2

Levanger

1

Stjørdal

1

Inderøy

1

Seljord

6

Kvinsdal

0

Kristiansand

1

Gjesdal

1

Oslo, Bydel Alna

2

Trondheim

1

Nes

3

Ringsaker

0

Bergen

0

Sokndal

0

Midtre Gauldal

2

Ringerike

3

Lenvik

4

Kongsvinger

0

Orkdal

2

Halden

2

Øvre Eiker

3

Porsanger

1

Oppegård

3

Oslo, Bydel Nordre Aker

2

Nes

2

Froland

2

Tromsø

2

Holmestrand

0

Sunndal

2

Vefsn

0

Vinje

4

Vadsø

0

Larvik

2

Kragerø

5

Spydeberg

2

Østre Toten

3

Nord-Fron

0

Tjøme

3

Ski

2

Flakstad

1

Oslo, Bydel Søndre Norstrand

1

Stange

2

Årdal

2

Balestrand

2

Eid

2

Vågå

3

Nordreisa

2

Ullensvang

1

Saltdal

1

Sør-Varanger

1

Kvinneherad

0

Meland

2

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein