Mobbeutsatte fikk ikke hjelp: – Det er tragisk

Ferske tall fra mobbeombudene i Troms og Finnmark viser at de forrige skoleår fikk inn 176 henvendelser. Felles for alle disse sakene var at ingen følte de fikk den hjelpen de har krav på.

Ungdom synes det er trist at mobbeutsatte ikke får hjelp. Fra venstre: Vanja Hansen, Elle Kari Hætta Ramstad og Christina Jørstad.

Ungdom synes det er trist at mobbeutsatte ikke får hjelp. Fra venstre: Vanja Hansen, Elle Kari Hætta Ramstad og Christina Jørstad.

Foto: Kine Ternsten Bye / NRK

– Det er tragisk at systemet svikter folk som trenger det. De som blir mobba, burde bli tatt seriøst, sier 17-år-gamle Christina Jørstad.

Hun er elev ved Alta videregående skole. Både hun og venninnene Elle Kari Hætta Ramstad (17) og Vanja Hansen (17) er blitt utsatt for mobbing før de startet på videregående.

Jentene kjenner seg igjen i de 176 henvendelsene mobbeombudene omtaler.

De følte nemlig også de sto alene i vanskelige situasjoner.

– Vi fikk ingen hjelp i det hele tatt. Det ble bare unnskyldt, og det var ingen som trodde på oss og støtta oss, så vi måtte bare leve med det og prøve å bli ferdig på skolen, sier Ramstad.

Mobbeoffer

176 barn og unge tok kontakt med mobbeombudet i Troms og Finnmark forrige skoleår. Illustrasjonsfoto.

Foto: Mikael Damkier / ScanstockPhoto

Hansen opplevde stadig å bli ekskludert da hun gikk på ungdomsskolen. Hun følte at lærere ikke tok det seriøst.

– Jeg fikk alltid bare beskjed om at «det bare er å prøve» og bare å «inkludere seg selv». Jeg føler ikke at de bryr seg så mye når jeg kommer med de problemene jeg har og sier at jeg føler meg alene, forteller hun.

Bagatelliserer unges følelser

Barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø, ifølge opplæringsloven. Mobbing er én årsak til at elever kan mistrives.

– Vi voksne generelt har litt for lett for å bagatellisere det ungene står i, og si «litt bør man stå i» eller «såpass må man tåle». Det handler mye om å lytte til hva de har å fortelle, sier Janne Sannes, som er mobbeombud i Finnmark.

Sammen med sine kollegaer står hun bak den ferske rapporten over forrige skoleår.

Hun synes 176 henvendelser er skuffende høyt.

Mobbeombud i Troms og Finnmark fylkeskommune, Janne Sannes

Mobbeombudet i Finnmark, Janne Sannes mener voksne har for lett å bagatellisere de unge står i.

Foto: Privat

– Når unge kontakter oss, er det fordi de ikke har fått hjelp der de er. De kan ha fått hjelp som ikke har fungert, som gjør at de står i en vanskelig sak over tid, forklarer Sannes.

På skolene er det mange som forsøker å hjelpe uten at det fungerer. Ifølge Sannes kan det ofte hende man ikke bruker god nok tid på å kartlegge hendelser.

– Hvis du ikke bruker god nok tid på den delen, vil de tiltakene du setter inn mest sannsynlig bli feil, og da vil man ikke finne en løsning på det for barnet, forteller hun.

Sannes anbefaler grundig kartlegging og undersøkelse dersom et barn gir inntrykk av at det ikke har det trygt og godt på skolen.

Bra de er kjent

Barneombudet i Norge, Inga Bejer Engh, støtter opp under det Sannes sier om voksnes holdninger overfor barn.

– Det er jo 176 henvendelser for mange, det er jo helt åpenbart. Men det som er bra er at det tydeligvis nå er kjent at man kan kontakte mobbeombudet og få hjelp, sier hun.

Bejer Engh understreker likevel at det er ektoren på den enkelte skole som har hovedansvaret for å finne tiltak som hjelper.

Inga Bejer Engh

Barneombudet Inga Bejer Engh synes det er bra unge henvender seg til mobbeombudet i Troms og Finnmark.

Foto: Sveinung Arnestad / Barneombudet

– Det som er tilbakevendende for meg når vi snakker om mobbing, er at vi må begynne å ta innover oss at altfor mange barn får ødelagt både barndommen sin og ungdomstiden sin, men også at mange får et veldig vanskelig voksenliv, forteller barneombudet.

Hun fortsetter:

– Dette et er stort samfunnsproblem som alle på alle nivåer må sørge for at vi gjør bedre enn det vi har gjort tidligere.