Autopass på fergene kan bli for dyr for små samband

Først ute til å få autopass er 17 riksveiferger i hele landet. Men ordningen kan bli for dyr og uhensiktsmessig for små fylkesvegsamband, mener Troms fylke.

Ferga Reinøy

Ferga 'Reinøy' som går mellom Kågen-Laukøy og Arnøy.

Foto: NRK

Stortinget har gjort vedtak om at autopass skal tas i bruk på ferger over hele landet. Ved hjelp av autopass kan du kan kjøre ombord på ferga med en brikke som leses av, og dermed har du betalt for bil, sjåfør og passasjerer.

– Det vil bli tatt i bruk på riksvegsamband over hele landet, i tillegg håper vi at de fleste fylkesveisambandene vil implementere denne ordningen, sier avdelingsdirektør i Veidirektoratet, Randi Harnes.

På Stangnes fergeleie i Harstad er bilistene ikke i tvil om hva de ønsker. Harstad har nylig fått bomstasjoner rundt byen i forbindelse med den store veiutbyggingen, og har derfor allerede innført autopassbrikker.

– Det tenker jeg kunne vært lettvint og tidsbesparende, sier Arnt Jakobsen.

Kan bli for dyrt

Men i Troms fylkeskommune er de ikke sikre på at dette er en bra løsning.

– Vi ser at denne løsningen forløpig er dyr og ikke gir den forenklingen som vi hadde forventet, sier assisterende samferdselssjef Jonny Berg.

Den største kostnaden vil være utstyrt for brikkeavlesning, sier han.

– Bomstasjonene er dyre å etablere og det er høye driftskostnader, vi snakker om millionbeløp pr. år.

Og fortsatt er det mange uklarheter rundt kostnader, det innrømmer også Harnes i Veidirektoratet.

– Vi er litt usikre på hva kostnaden blir, men den billettinnkrevingen vi har i dag har jo og en kostnad, sier hun.

Hun sier også at de er i ferd med å få på plass en håndholdt leser som kan brukes sammen med en billettmaskin. Dette vil forenkle det, mener hun.

Men Berg er ikke sikker på at det er så enkelt, det vil skape nye utfordringer for dem å få dette på plass, sier han.

Nytt kort skal

I tillegg reagerer fylkeskommunen på at det skal innføres et nytt nasjonalt fergekort der det ikke er aktuelt med autopass. I Troms har man, etter lang tids jobbing, har fått på plass Tromskortet som gjelder buss, hurtigbåt og de aller fleste fergene

– Vi har etablert en kollektivreisekortordning som veldig mange i Troms har og som brukes daglig, sier Berg.

Dette kortet kan ikke brukes på fergene i framtida når det nye nasjonale fergekortet, innføres selv om det har mange av de samme funksjonene.

– Vi anser ikke det for å være en bedre løsning for brukerne i Troms når vi allerede har et sånt kort, sier Berg.

Han sier de må vurdere hele ordningen etter hvert, om ikke veivesenet klarer å integrere kortene.