Asylstrømmen øker presset på sykehus

Sykehuset i Kirkenes trenger flere ansatte og mer utstyr for å takle den store strømmen av migranter og flyktninger som kommer over grensen fra Russland.

Flyktninger sykehus

EKSTRA VAKTLISTER: Det er hektiske tilstander på sykehuset i Kirkenes for tiden.

Foto: Tarjei Abelsen

Ranveig Sneve

PRESSET: Avdelingsleder Ranveig Sneve ved Kirkenes Sykehus forteller om sprengt kapasitet ved sykehuset.

Foto: Tarjei Abelsen

Presset er ekstra stort ettersom alle asylsøkere må gjennom en obligatorisk helsesjekk før de blir sendt videre i mottakssystemet.

– Det er enormt arbeids- og ressurskrevende. Det er noe vi snart ikke klarer lenger. Vi har stort behov for ekstra personell for å klare å håndtere den ekstra strømmen som kommer, sier avdelingsleder Ranveig Sneve ved Kirkenes Sykehus til NRK.

Bare tirsdag kom det 60 asylsøkere til sykehuset for å få tatt røntgenbilder og blodprøver.

På Storskog grensestasjon utenfor Kirkenes anslår de at så mange som 5.000 asylsøkere kan komme over grensen før utgangen av 2015. Hittil i år har det kommet 1.200 migranter og asylsøkere til Norge fra Russland. I fjor kom det 20.

Blodprøver

BLODPRØVER: Asylsøkerne må ta blodprøve når de kommer til Norge.

Foto: Tarjei Abelsen