Asylsøkerne løslates – må likevel være på ankomstsenteret

KIRKENES/TROMSØ/OSLO (NRK): Alle asylsøkerne i Ankomstsenter Finnmark er besluttet løslatt, men må fortsatt oppholde seg på senteret i en uke, opplyser PU.

Inngangsporten Ankomstsenter Finnmark i Sør-Varanger

Inngangsporten til Ankomstsenter Finnmark i Sør-Varanger. Fredag ble 82 asylsøkere pågrepet ved senteret.

Foto: Ida Karine Gullvik / NRK

– De er ikke lenger pågrepet, men løslatt med et pålegg om bestemt oppholdssted. Det innebærer at de må bo på Ankomssenter Finnmark, men at det er anledning til å gå ut innenfor gitte tidsrom, sier politiadvokat Morten Urdal Johnsen i Politiets utlendingsenhet (PU) til NRK.

Han forklarer at det i slike pålegg kan gis ulik varighet og at det i første omgang ble bestemt at det skulle være en uke.

Beslutningen ble tatt lørdag kveld, ifølge VG som fortalte nyheten først.

– Politiet foretar alltid løpende vurderinger, og i går kveld falt vi ned på at dette var riktig i disse tilfellene, sier politiadvokaten.

– De skal til Russland

Morten Urdal Johnsen forteller til NRK at PU har og vil jobbe kontinuerlig for å returnere alle asylsøkere som har fått avslag, enten til hjemland eller oppholdsland.

– Når det gjelder asylsøkerne som oppholder seg i Ankomstsenter Finnmark, skal de til Russland.

Politioverbetjent i Politiets utlendingsenhet (PU), Tor Espen Haga, sier de gjør en fortløpende vurdering på situasjonen.

– Vi ønsker ikke å ha denne ordningen over lengre tid, og vi kommer til å vurdere den etter en uke. Vi venter nå på politiske myndigheter, UD, om hva de får til av avtaler med Russland, sier Haga til NRK.

– Kan asylsøkerne bli overføre til bedre egnede mottak der de kan være en stund?

– Det kan være en mulighet at vi overfører til mottak de kommer fra eller til mottak som UDI har ledig, svarer Haga.

Måtte avgjøres innen tre døgn

PU pågrep fredag 82 personer ved Ankomstsenter Finnmark i Sør-Varanger, noe som betyr at disse ikke fikk forlate senteret. Senere på dagen ble alle barnefamiliene løslatt, men fremdeles var det over 40 personer som var pågrepet.

Politiet måtte innen tre døgn beslutte om personene skulle sendes ut, framstilles for varetekt eller løslates.

Fredag kveld ble utenriksminister Børge Brende kontaktet av russiske myndigheter og informert om at Russland stanser alle asylreturer over Storskog i Finnmark. Dermed var det ikke lenger noe alternativ å sende asylsøkerne den veien, med det første.

– Endelig en klarere situasjon

Seniorrådgiver i NOAS Jon Ole Martinsen er veldig glad for at asylsøkerne nå er løslatt.

– Vi tenker at det er positivt at de er løslatt og at de har fått en klarlagt situasjon og status, sier Martinsen søndag formiddag.

Siden onsdag har de planlagte returene blitt stanset hver dag. Bemanningsproblemer, tekniske problemer, mangel på busser og mangel på dagslys, er noen av forklaringene politiet har kommet med.

– Hva tenker du om den behandlingen asylsøkerne har fått?

– Det har vært en ekstremt stor belastning, særlig for barnefamiliene, å være i den uavklarte situasjonen. Den frykten om at de kanskje skal sendes ut i kveld eller i morgen, og hele tiden være i uvisshet om den neste timen, er ekstremt belastende, sier Martinsen.

Støtteorganisasjonene var også i går lettet over avgjørelsen til russiske myndigheter, og Eirik Nilsen i organisasjonen «Refugees Welcome to the Arctic» kalte det rene julaften.