Hopp til innhold

Asylsøkere tror de er fanget i leiren

Mens asylsøkere tror de er pågrepet av politiet, kan de i realiteten forlate leiren på Høybuktmoen i Sør-Varanger når de måtte ønske det.

Vestleiren, Ankomstsenter Finnmark

Ankomstsenter Finnmark er gjerdet inn, og har to porter med piggtråd på den ytterste. Politiet antok derimot at asylsøkerne hadde oppfattet at de kan forlate leiren.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Politioverbetjent Tor Espen Haga ved Politiets utlendingsenhet, sier de antok at asylsøkerne forsto at de kunne bevege seg fritt.

Tor Espen Haga

Tor Espen Haga, politioverbetjent i Politiets utlendingsenhet.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

– Vi har sett det som opplagt at når de ikke blir presentert for en pågripelsesbeslutning, så oppfatter de at de ikke er pågrepet, sier Haga.

Tror de ikke får gå

Men det har asylsøkerne altså ikke oppfattet.

En rekke av asylsøkerne NRK har vært i kontakt med har sagt at de ikke får lov å gå utenfor leiren og måtte bli der mens de ventet på å bli sendt ut av landet.

Men det må de altså ikke. I hvert fall ikke formelt.

– Nei, ingen av dem som er i Vestleiren (Ankomstsenter Finnmark red.anm.) nå er pågrepne, sier politioverbetjent Haga i Politiets utlendingsenhet.

– Hvorfor har de da en opplevelse av at de ikke får lov til å forlate området?

– Det er vanskelig å svare på, hvilken oppfattelse de har. Muligens er det fordi politiet har bistått med overføringen mellom mottakene, men de er som sagt ikke pågrepet.

Asylretur Ankomstsenter Finnmark

En buss hentet tirsdag 13 asylsøkere ved Ankomstsenter Finnmark og fraktet dem over grensa til Russland.

Foto: Stian Strøm/NRK

Kan holdes i 72 timer

Politiet kan pågripe personer før uttransportering og holde dem i 72 timer, hvis det er fare for at de stikker av.

rådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Jon Ole Martinsen i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) reagerer på politiets praksis.

Foto: Bjørn Ruud/NRK

Etter det må de ha en fengslingskjennelse fra tingretten for å få holde dem på mottaket. Seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) reagerer på politiets praksis.

– Det kan høres ut som at politiet etablerer en gråsone hvor da de internerte ikke får muligheten til å få en rettslig prøvning av sin situasjon.

De som sitter på Vestleiren opplever at de er internert, at de ikke får lov til å forlate leiren, og at de således er i et slags fengslingssurrogat – altså frihetsberøvet, sier Martinsen.

Er blitt stoppet

Det har vært flere episoder der personer som har gått ut av leiren, har blitt stoppet av politiet og hentet tilbake.

Politioverbetjenten forklarer det med at de ikke ønsker at personer skal gå langs E6 på grunn av trafikksikkerheten, men også at de vil bli stoppet hvis det kan se ut som om de prøver å stikke av.

– Hvis det fremstår som at de er på vei til å forsvinne fra mottaket og unndra seg, så vil de bli stoppet av politiet og vurdert for pågripelse, sier Haga.