Asylsøkere i Vestleiren blir flyttet til Sør-Norge

Asylsøkere blir flyttet fra Vestleiren i Sør-Varanger i Finnmark etter kritikk av forholdene, og bekymringsmeldinger fra Røde Kors.

Vestleiren i Kirkenes

Vestleiren utenfor Kirkenes.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

Særlig har bekymringsmeldingene vært rettet mot de personene som har vært lengst i Vestleiren.

– Vi har over tid vært opptatt av oppfølgingen av denne gruppen og hva slags tiltak som må gjøres for å følge dem opp best mulig. Vi har nå kommet frem til at vi ønsker å flytte dem til andre asylmottak i Sør-Norge, sier enhetsleder for ankomstsenter Finnmark, Christian Wisløff.

NRK er kjent med at rundt 60 personer skal sendes vekk, og at rundt 200 fortsatt blir igjen.

Kritikk

Over flere måneder har det kommet kritikk mot forholdene i Vestleiren, som har fungert som et midlertidig mottak for asylsøkere.

Mandag ble det kjent at forholdene for de lengeværende asylsøkerne i leiren, som ligger utenfor Kirkenes i Sør-Varanger kommune, er så ille at Røde Kors har skrevet flere bekymringsmeldinger til UDI og Fylkeslegen i Finnmark. De er bekymret for asylsøkernes pskykiske helse.

Utlendingsdirektoratet (UDI) holdt i dag klokken 16 en pressebrief for å orientere om at noen av asylsøkerne vil bli flyttet.

Usikkerhet og frustrasjon

Det er nå altså klart at asylsøkere blir flyttet fra leiren.

– Dette er personer som har opplevd en usikkerhet mens de har bodd her, knyttet til hva som skal skje med dem videre. Det har tatt tid, og det tar fortsatt tid, før de får vite hva som skjer med saken deres. Det har medført en del frustrasjon mens de har bodd her, sier Wisløff.

– Føler du at kritikken har vært berettiget?

– Når ankomstsenteret ble opprettet, var det med tanke på kort oppholdstid, og så har vi nå tatt den i bruk til andre formål og tilpasset leiren til det. Dette har tatt tid, og noe av kritikken har vært berettiget, som for eksempel at det har vært lite kapasitet på varmtvann en periode. Men vi gjør det vi kan for å forbedre det som vi mener det er behov for å forbedre.

Asylsøkerne vil bli flyttet til ordinære asylmottak.