Asylsøkere forsvinner fra mottak

Stadig flere asylsøkere stikker av fra mottak i Finnmark, ingen vet hvor de er, skriver iFinnmark. Ifølge UDI har en høy andel av dem som har forsvunnet blitt borte tidlig etter ankomst til Norge, mens en god del forsvinner i forbindelse med at de får avslag. I 2015 forsvant 145 asylsøkere fra mottak i Finnmark. På landsbasis er tallet 2.207.