Hopp til innhold

Asylaktivist i retten: – Ikke skyldig

Påtalemyndigheten mener Eirik Nilsen brøt utlendingsloven da han hjalp flere asylsøkere bort fra Ankomstsenter Finnmark i januar i fjor, men Nilsen sa seg ikke skyldig da han i dag møtte i Øst-Finnmark tingrett.

Eirik Nilsen i retten

En av Norges fremste asyladvokater, Brynjulf Risnes, bistår Storskog-aktivist Eirik Nilsen, som er ilagt forelegg for å ha hjulpet to syrere med å komme i kirkeasyl.

Foto: Bård Wormdal / NRK

– Jeg synes det er tragisk å skulle stå i retten for å vise humanitet og hjelpe våre medmennesker, sier Eirik Nilsen til NRK.

En kjøretur med to asylsøkere har ført kirkenesværingen til rettssak.

21. januar 2016 skulle politiet uttransportere asylsøkere tilbake over Storskog til Russland – uten å realitetsbehandle asylsøknadene deres individuelt. Flere asylsøkere rømte fra mottakssenteret da det ble kjent at Politiets utlendingstjeneste (PU) planla busstransport.

Samme morgen fraktet Nilsen to syriske statsborgere fra ankomstsenteret til nærmeste by, Kirkenes. Syrerne påberopte seg kirkeasyl ved Kirkenes kirke samme dag.

Nilsen ble senere pågrepet av politiet, satt på glattcelle – og er nå siktet for brudd på utlendingsloven paragraf 108, fjerde ledd bokstav a: Å ha hjulpet en utlending til ulovlig opphold i Norge.

Ankomstsenter Finnmark, Vestleiren

Ankomstsenter Finnmark ved Kirkenes lufthavn Høybuktmoen. I en periode vinteren 2016 var ankomstsenteret gjort om til retursenter.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Humanitært arbeid, som vanlig

Politiet mener Eirik Nilsen måtte vite at syrerne han kjørte ville søke tilflukt i kirka i sprengkulda. Det benekter tiltalte. Han hadde i månedsvis kjørt asylsøkere fra ankomstsenteret til svømmehall og andre steder i Kirkenes for at de skulle få et avbrekk.

Aktor poengterte i retten i dag at de to syrerne som ble kjørt av Nilsen 21. januar i fjor akkurat hadde blitt gitt et utvisningsvedtak, men tiltalte står fast ved at han ikke har gjort noe straffbart.

Forsvarer forklarer at Nilsen bare drev med humanitært arbeid.

– Det avgjørende her er at Eirik Nilsen, gjennom sitt engasjement i organisasjonen Refugees welcome to Arctic, har vært en del av et stort humanitært arbeid. Det har vært målet og organisasjonen har aldri hatt noe ønske om å hindre politiet i deres jobb, sier advokat Brynjulf Risnes.

Ankomstsenter Finnmark

Retur av asylsøkere fra Ankomstsenter Finnmark til Russland var omdiskutert og stoppet helt opp etter hendelsene 21. januar – da lokale aktivister ble arrestert av politiet.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Fikk politisk asyl

Syrerne Nilsen kjørte fra mottaket har senere fått innvilget politisk asyl, men Nilsen kan ende opp i fengsel for brudd på utlendingsloven.

– Utlendingene det er snakk om hadde ikke lovlig opphold i Norge på daværende tidspunkt. Ingen skal kunne hindre myndighetene i å gjennomføre fattede vedtak. Det er kjernen i saken, ikke retten til asyl, sier aktor Lene Risten.

Straffebestemmelsen Nilsen tiltales etter er forbundet med bøter og fengsel. Noen måneder etter kjøreturen fra mottaket fikk Nilsen en bot på 5000 kroner. Han sa den gang at han aldri kom til å akseptere boten, om han så måtte møte opp i retten. Og slik ble det.

Dommen faller mandag 3. juli.

Siste fra Troms og Finnmark