Årlig oppdages nye krigsbomber: – Noen må ta ansvar og rydde opp

Det ligger fortsatt titusenvis av tonn med krigsbomber etter andre verdenskrig rundt om i Norge. Rådmann i Porsanger krever nå at noen må ta ansvar for en skikkelig opprydding.

Russisk flybombe

Denne russiske flybomben er kun en av mange som er funnet de siste dagene i Finnmark.

Foto: Forsvaret / Forsvaret

Årlig får Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) et hundretall anmodninger om å håndtere udetonerte krigsbomber som folk har kommet over.

Major Fred

Major Fred i Forsvaret opplyser om at det finnes store mengder krigsbomber hvert år.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Bare i forrige uke detonerte de rundt ti bomber i Nord-Norge, hvor den største var en tysk flybombe på 500 kg.

– Det dukker opp hvert eneste år, i ganske store mengder. Alt som dukker opp blir fjernet, sier major Fred ved FOH.

– Men man gjør ikke noe for å søke etter ammunisjon som finnes i bakken. Det vil være en oppgave som er uoverkommelig stor.

Problematisk

Det betyr at ingen har fullstendig oversikt over hvor mye som faktisk finnes hvor – spesielt i Finnmark, hvor situasjonen er verst.

Orlogskaptein Wiggo Korsvik ved FOH innrømmer at den manglende oversikten er problematisk.

– Det er selvfølgelig et problem, for hadde vi hatt en nøyaktig oversikt, så hadde vi kunnet gjort et mye mer presist arbeid, sier han.

Bombedetonasjon

Det er fortsatt mye kraft i de gamle krigsbombene. Denne detonerte Forsvaret ved Gratangsfjellet.

Foto: Forsvaret / Forsvaret

Ikke tatt på alvor

Derfor etterlyser mange i Finnmark at myndighetene skal ta ansvar for en mer proaktiv opprydning. Allerede i 2008 ba Porsanger kommune om dette, da det ble funnet store ammunisjonslagre der.

Helge Nicolaisen

Assisterende rådmann i Porsanger kommune mener myndighetene må ta ansvar og rydde opp.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet riktignok i 2013 en rapport om ansvarsforhold, men i den var spørsmålet fortsatt ubesvart, om hvem som faktisk skal ta ansvaret og regninga for en opprydning.

– Det synes jeg ingenting om. Sånn vi ser det, er styrende myndigheter mer opptatt av å rydde opp ute i verden, enn å ta egen befolkning på alvor, sier assisterende rådmann i Porsanger, Helge Nicolaisen.

– Det er på høy tid at noe skjer. Noen må ta ansvar slik at vi får slutt på dette problemet.

Kartleggingsprosjekt

Justis- og beredskapsdepartementet sier til NRK at det er behov for en ytterligere klargjøring av ansvarsforhold i denne saken. Derfor har de nylig bevilget 300 000 kroner til et kartleggingsprosjekt ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Prosjektleder ved FFI, Øyvind Voie, forteller at prosjektet går ut på å skaffe informasjon om og kartlegge hvor etterlatt ammunisjon befinner seg. Dette skal integreres i et digitalt kartsystem.

Detonert bombe

Forsvaret rydder fortløpende unna de bombene som oppdages, men dette er bare brannslukking, mener forsker Øyvind Voie. Denne bomben lå nær Kirkenes.

Foto: Forsvaret / Forsvaret

– Opprydningsarbeidet som har foregått hittil er brannslukking, men når funn og sannsynlige forekomster settes ned på et kart, vil det være lettere å se hvilke områder som er forbundet med risiko og dermed synliggjøre hvor man bør begynne et mer organisert arbeid, sier han.

Voie medgir samtidig at det er uklart hvor ressursene til et slikt opprydningsarbeid skal hentes fra.

– Men i bunn og grunn er det Staten som eier dette problemet, så man får håpe at de får noe på plass, for eksempel via en pot i statsbudsjettet.

Mye skummelt er igjen fra siste krig.

Nyheter fra Troms og Finnmark