Arktisk forskningssenter kan havne i Sør-Norge

Store forskningsmiljø i nord og sør konkurrerer om å få bygge regjeringas nye arktiske forskningssenter.

Flere vil ha oljedriften

Regjeringen åpner opp for at flere av de nordnorske oljebyene som Hammerfest, Harstad, Tromsø og Kirkenes, vil kunne få Arktis forskningssenter til sin by. Men også byer i Sør-Norge kan være aktuelle kandidater.

Foto: Knut - Sverre Horn, Allan Klo, Thor Richardsen / NRK/ Scanpix

Mens mange frykter en lokaliseringskamp i Nord-Norge, står sørnorske forskningsmiljø klar til å ta over.

Det sier høgskolerektor Sveinung Eikeland ved Høgskolen i Finnmark.

– Dette er en jobb som handler om å få forskning om nord til nord, sier Sveinung Eikeland til NRK.

Han sitter i styret for en gruppering som består av universitetene i nord, samtlige høgskoler, forskningskonsernet Norut og Universitetet i Stavanger.

Denne grupperinga har i snart ett år jobba for å bli sterk nok til å ta på seg oppgaven regjeringa lanserte i statsbudsjettet i går; opprettelsen av et arktisk forskningssenter.

– Vi har brukt tiden på å utvikle faglige dimensjoner ved dette. Det er mye spennenes geologi i Barentshavet og dette med å operere installasjoner i nordområdene, miljø og de nordnorske samfunnene, sier han.

En ny lokaliseringsdebatt

 Reaksjoner i nord på OL-søknad

Hans Olav Karde, leder for regjeringas nordområdeutvalg, håper det ikke blir en uvettig kamp om å få forskningssenteret.

Foto: NRK

Men regjeringa har kanskje kasta et bein inn i hundegården.

Det er bare sagt at hovedsetet for senteret skal ligge i ett av de tre nordligste fylkene. Alt ligger til rette for en god gammel lokaliseringsstrid.

Hans Olav Karde er leder for regjeringas nordområdeutvalg. Han satser på fornuften.

– Siden det skal være et kunnskapssenter så får vi håpe det ikke blir en helt vettløs kamp. Det hadde vært ønskelig at regjeringen valgte hvor det skulle være, men de har valgt å stille det åpent. Vi får håpe plasseringen bygges på kunnskap og ikke noe helt annet, sier han.

Melkøya og Barentshavet

Det er altså fullt mulig at et forskningssenter kan bli styrt fra Bodø, Tromsø, eller kanskje Trondheim.

For Eikeland er det viktigst at det nordnorske forskningsmiljøet får senteret og enda viktigere at det forskes i Finnmark.

– Det som skjer på Melkøya og Barentshavet må være nøkkelen. Vi må fremme det vi er gode på i Finnmark, sier han.