Arkitekten Odd Steinsvik er død

Tromsø-arkitekten Odd Steinsvik er død, 72 år gammel. Arkitekten fikk et akutt illebefinnende torsdag denne uka, og døde brått, skriver Nordlys. Steinsvik står bak flere kjente Tromsø-bygg, blant annet Norges fiskerihøgskole på UiT Norges arktiske universitet og villmarkssenteret i Håkøybotn. I 2009 ble han som eneste arkitekt oppnevnt av daværende kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete til å sitte i en statlig arbeidsgruppe for energieffektivisering.