Arbeidstilsynet: – Ambulansearbeidere er systematisk nedprioritert

Direktøren i Arbeidstilsynet mener helseforetakene over tid har unnlatt å rydde opp i kritikkverdige arbeidsforhold.

Finn Olav Lind

HELSEFARE: Arbeidstilsynet har gitt 77 pålegg til ambulansestasjonene som tilhører Universitetssykehuset i Nord-Norge. Kummerlige forhold på stasjonene gjør at de ansatte utsettes for alvorlig smitte.

Foto: Inghild Eriksen/NRK

– Vi forstår at når alarmen går er det pasienters liv og helse som må prioriteres først. Men det er den systematiske nedprioriteringen av ansattes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet vi vil til livs, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim.

Hun mener det er på høy tid at det ryddes opp i arbeidsforholdene. Ambulansearbeiderne skal redde liv, men er unødig utsatt for alvorlig smitte, vold og trusler uten at risikoen de tar er tilstrekkelig vurdert.

Direktør Trude Vollheim, Arbeidstilsynet

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet har sett seg lei på at ambulansearbeiderne nedprioriteres.

Foto: Morten Andersen/NRK

Det er blant annet dokumentert gjennom tilsyn med 108 av landets ambulansestasjoner, og det finnes en rekke eksempler.

I Kvænangen i Troms fraktet ambulansearbeidere en pasient som var bærer av antibiotikaresistente bakterier. De ansatte var fullstendig uvitende om at de ble utsatt for en alvorlig smitterisiko.

Varsles ikke om smittefarlige pasienter

Ambulansen ble vasket og desinfisert og de ansatte ble sendt til sjekk så snart de ble oppmerksomme på situasjonen.

De ble heldigvis ikke smittet, og på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ser man alvorlig på hendelsen. Kommunen er bedt om å forbedre rutinene, men hendelsen er langt fra unik, sier smittevernoverlege Torni Myrbakk.

– Det skjer stadig vekk at helsepersonell ikke blir opplyst om pasienter som er smittet med antibiotikaresistente bakterier, sier Myrbakk.

Ambulansestasjonen i Tromsø, ambulansearbeidere

KNEKKEBRØD OG BLODPRØVE: Her øves det på å legge inn nåler og spises lunsj samtidig på grunn av plassmangel og tilstanden på resten av stasjonen. Den siste tiden har vi blitt kjent med ambulanselivet i Tromsø i serien 113 på NRK1.

Foto: Inghild Eriksen/NRK

– På tide at helseforetakene ser sammenhengen

NRK har også fortalt at de åtte ambulansestasjonene som tilhører UNN til sammen har fått 77 pålegg av Arbeidstilsynet, og at UNN har frist til 1. april med å rydde opp.

Men uforsvarlige arbeidsforhold for de ansatte går også ut over pasienter, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim.

Vaskerom, Finn Olav Lind

VASKEROMMET: Det ligger vegg i vegg med garasjen, og tanken er at det skal være mulig å vaske seg her etter oppdrag. Foreløpig står én håndvask og to vaskemaskiner, men bare en av maskinene virker.

Foto: Inghild Eriksen/NRK

– Jeg tror ledelsen i helseforetakene også ser sammenhengen mellom at ansatte, som ikke har et godt arbeidsmiljø og som utsettes for smittefare, vold og trusler, i neste omgang kan få konsekvenser også for pasientenes liv og helse, sier Vollheim.

Hun er derfor ikke fornøyd med svaret fra klinikksjef ved UNN Jon Mathisen, når han sier til NRK at pasientsikkerhet må prioriteres foran et godt arbeidsmiljø.

– Helseforetakene kan ikke være bekjent en kultur der de systematisk nedprioriterer det ene lovverket foran det andre. Arbeidsmiljølovverket og pasientlovverket er likestilte lover som skal behandles likt, sier Vollheim.

Treningsrom, ambulansestasjon Tromsø

TRENINGSROM: Dette er rommet ambulansearbeiderne har tilgjengelig for trening på livreddende øvelser.

Foto: Inghild Eriksen/NRK

Klar bestilling

Fordi helseforetakene over tid ikke har tatt tak i de ansattes arbeidsforhold, utsettes de stadig for risikoen for å bli smittet av tuberkulose, hepatitt og multiresistente bakterier.

NRK har derfor spurt helseminister Bent Høie om hva han vil gjøre for å sikre at ambulansearbeidere nå får på plass et forsvarlig og godt arbeidsmiljø.

I en e-post svarer han at han forventer at helseforetakene følger opp.

– Det er ledelsen ved helseforetaket som har ansvar for å sikre både godt arbeidsmiljø og god pasientsikkerhet, skriver Høie.

Det holder ikke fra Høie, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet Sandra Borch.

– Her må Høie komme på banen og ta ansvar. Dette vitner om hvor elendig foretaksmodellen fungerer i dag. Det er ingen politikere som kan stilles til ansvar, og da kan ballen sendes tilbake til foretaket slik helseministeren her gjør, sier Borch.

Hun har derfor bedt helseministeren redegjøre i Stortinget for hva han vil gjøre med situasjonen, noe han må gjøre i løpet av neste uke.

UNN ønsker ikke å kommentere saken ytterligere i et intervju, men skriver i en e-post til NRK:

«Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet henger tett sammen, og vi som er ledere har et spesielt ansvar for å tilrettelegge for at både ansatte og pasienter skal føle seg godt ivaretatt i UNN. »