Arbeidstilsynet følger med på sykehuset etter arbeidskonflikt

Betente arbeidsforhold ved Hammerfest sykehus har fått ansatte til å rope varsko – igjen. Senest i vår var Arbeidstilsynet inne og gransket et jobbmiljø som truet pasientsikkerhet og ansattes helse.

Hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus ble gransket av Arbeidstilsynet i fjor, og det ble den gang avdekket forhold som gikk ut over pasientsikkerhet, i tillegg til skadelig høy arbeidsbelastning på ansatte.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Tirsdag kunne NRK fortelle om leger på en avdeling ved Hammerfest sykehus, som står midt i en kritisk arbeidskonflikt. Legene har fortalt om bruk av fysisk og psykisk makt, og at folk blir presset ut av jobbene sine.

Nå viser det seg at flere avdelinger ved Hammerfest sykehus har vært plaget med dårlig arbeidsmiljø.

Tidligere i år gjorde Arbeidstilsynet undersøkelser ved en avdeling på Hammerfest sykehus, og de utelukker ikke at de igjen setter søkelyset på sykehuset.

Vurderer saken

– Når vi får nye henvendelser fra nye avdelinger, så vil på nytt vurdere å se på dette, sier tilsynsleder ved Arbeidstilsynet, Angela Westphal.

– Når liknende problemstillinger oppstår i flere avdelinger så må man se på om sykehuset har det som skal til på plass for å gripe fatt i disse type utfordringer.

Angela Westphal

Arbeidstilsynet vurderer situasjonen fortløpende, ifølge tilsynsleder ved Arbeidstilsynet, Angela Westphal.

Foto: Nils Mehren / NRK

Grunnen til at Arbeidstilsynet gikk inn i bedriften i fjor var bekymringsmeldinger fra en av sykehusets avdelinger, men konkret bekymring for pasientenes sikkerhet.

Det ble også rapportert om at legebemanningen var så lav at det var på grensa til helseskadelig, grunnet stor belastning. I tillegg ble det påpekt at interne varslinger ikke førte fram.

Nå har altså det samme skjedd igjen. Westphal sier at saken i fjor ble avsluttet, men at Arbeidstilsynet vil vurdere å følge opp den pågående saken. I så fall vil funn i en ny gransking bli sett på i lys av den forrige saken.

Håper på rask løsning

– Første prioritet er å prøve å få et bilde av hva konflikten er, og hvem som mener hva, sånn at vi kan få et godt utgangspunkt til å kunne løse konflikten, sier kommunikasjonsrådgiver ved Finnmarkssykehuset, Eilert Sundt.

Eilert Sundt

Kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt mener det kan ta tid å få kartlagt hele situasjonen ved den aktuelle avdelingen.

Foto: Pressefoto

Han understreker at dette er en situasjon sykehuset ønsker å løse så raskt og godt som mulig.

– Vi må prøve å få kartlagt hva som har skjedd. I første omgang går vi igjennom det som har kommet av påstander, utsagn, og beskrivelser av hendelser, sier han, men mener prosessen kan ta tid.

– Det er ikke godt å si noe tidsfrist på det, men vi er inne i en fase nå hvor vi skal prøve å kartlegge situasjonen, ved hjelp av konsulenter fra en ekstern bedriftshelsetjeneste.

Dette er planlagt til første halvdel av september, men avvikling av sommerferie gjør at det hele vil ta lengre tid, ifølge Sundt.