Arbeidspraksis til flyktninger

Sveriges regjering planlegger å opprette 1.000 årlige praksisplasser ved offentlige institusjoner til flyktninger som har fått oppholdstillatelse. Flyktningene kan dermed få praksis ved en av 203 ulike offentlige etater. Regjeringen håper tiltaket vil hjelpe flyktninger med oppholdstillatelse til å komme inn på arbeidsmarkedet, ved at de skaper nettverk og blir bedre på å snakke svensk. Arbetsförmedlingen håper tiltaket blir gjennomført. – Vi ser positivt på dette, for det øker vår mulighet til å få praksisplasser, sier Patrik Svensson, pressesjef ved Arbetsförmedlingen. (©NTB)