Hopp til innhold

Flere hundre arbeidsplasser stanses av miljøkrav

Aluminiumsgiganten Alcoa er klare til å starte byggingen av et anlegg i Finnmark som kan gi sårt tiltrengte arbeidsplasser, men stanses av miljøkrav.

Arbeider Alcoa Island

Det er stor aktivitet på Alcoas anlegg på Island. I Finnmark håper de på et tilsvarende industrieventyr.

Foto: Allan Klo

Hva et aluminiumsverk av denne størrelsen kan bety for Norge, finner en svar på hos vår øy-nabo i vest.

Aluminiumsverket selskapet Alcoa driver i Reydarfjordur, et sted med 2000 innbyggere øst på Island, genererer 800 arbeidsplasser.

Det betyr mye for det lille samfunnet som har vært truet av fraflytting.

Harpe Vilbergsdottir er en av dem som flyttet fra Reykjavik tilbake til hjemstedet i 2007, der hun har etablert seg med mann og sin tre år gamle sønn.

– Vi planlegger nå å slå oss ned her, på hjemplassen min. Det hadde aldri gått før Alcoa kom hit, sier Vilbergsdottir.

Eventyret kan skje i Finnmark

Alcoa Island

Alcoas anlegg øst på Island genererer 800 arbeidsplasser.

Foto: Allan Klo

Industrieventyret i Reydarfjordur kan også skje i Norge.

Alcoa står klar til å etablere et aluminiumsverk med flere hundre arbeidsplasser i Hammerfest i Finnmark, men forutsetningen for etableringen skaper hindringer i miljøbevisste Norge.

For det kreves mye energi for å drifte et industrianlegg av denne størrelsen.

Islendingene benytter vannkraft, mens de fleste konkurrentene rundt om i verden benytter urenset naturgass som energikilde. Alcoa vil gjøre det samme i Finnmark, ved å bruke urenset naturgass for Barentshavet.

Alcoa aluminiumsverk

Aluminiumsproduksjon er svært energikrevende. Her fra verket på Island.

Foto: Allan Klo

Politisk motstand

– Vi er i posisjon og er egentlig avventende til at samfunnet beslutter om det er åpning for å gjøre de kombinasjonene av gasskraft og et aluminiumsverk, så vi er egentlig bare avventende, sier Kai Rune Heggland, sjef for Alcoas verk på Lista.

Og her ligger utfordringen. For i dag er det ikke politisk flertall for bruk av urenset gass på norsk jord.

Ordfører Alf E. Jacobsen i Hammerfest

Alf E. Jakobsen er ordfører i Hammerfest, og vil ha Alcoa til byen.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Mens regjeringen drømmer om renseteknologi som fremdeles ikke er på plass, drømmer mange finnmarkinger om å skape hundrevis av nye industriarbeidsplasser ved hjelp av gassen like utenfor stuedøra.

Ordføreren i Hammerfest, Alf E. Jakobsen, er en av dem som ønsker Alcoa velkommen.

Bellona imot

– Et aluminiumsverk vil gi enormt med arbeidsplasser til Finnmark fylke, et fylkes som sliter med at fiskeriene går ned. Vi trenger nye bein å stå på, sier han.

Melkøya

Alcoa vil bruke gass fra Snøhvit-feltet for å drive Aluminiumsverk i Hammerfest. Her er gassanlegget på Melkøya utenfor byen.

Foto: Allan Klo/NRK / NRK

Til tross for både vilje og interesse, mener Bellona-leder Frederic Hauge at en ikke kan lempe på miljøkravene bare å skaffe arbeidsplasser.

– Vi mener at aluminiumskraftverk kan renses, og et tilknyttet gasskraftverk må også renses. Det er slik at dette vil bli framtidens standard, og vi kan ikke unngå å legge det til grunn for industri- og klimapolitikk i Norge, sier Bellona-leder Hauge.

– Alt ser lyst ut

Imens kan innbyggerne i Reydarfjordur på Island se lyst på fremtiden. Tungindustri har reddet denne delen av øya.

– Alt ser nå bra ut for meg og min familie, og alt ser ut til å gå oppover for Alcoa. Vi håper at det vil fortsette, sier Vilbergsdottir.

Nyheter fra Troms og Finnmark