Du får svi for arbeidsgiveravgifta

Mange bedrifter i Nord-Troms og Finnmark får problemer med arbeidsgiveravgifta. Du risikerer å betale en del av regninga.

Hurtigbåter
Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi har allerede fått bekymringsmeldinger fra bedriftseiere, sier Trond Skotvold, direktør i NHO Troms og Svalbard.

Fra og med 1. juli i år må også bedrifter i Nord-Troms og Finnmark betale arbeidsgiveravgift. Denne utgiften vil redusere fortjenesten og det bekymrer de næringsdrivende og deres organisasjoner.

NHO oppfordrer regjeringa til å følge saka opp videre med ESA. De har også gjennomført vurderinger knyttet til EUs statsstøtteregulativ som tyder på at det ikke er nødvendig for Norge å innføre hele denne unntaksbestemmelsen.

– Og vi vil be regjeringa om å spisse tiltakene ytterligere overfor bedriftene i regionen. Det kan være i forhold til skatt og avgiftssystemer, sier Skotvold

Du må betale regninga

Han mener denne ordningen først og fremst vil ramme bedrifter som har mange ansatte.

– Men det er også slik at ordningen slår ulikt ut i forhold til hvor bedriftene befinner seg i tiltakssonen og dermed hvor stor prosent arbeidsgiveravgift de må betale, sier Skotvold.

Konsekvensene for de store transportselskapene som har kontrakter med fylkeskommuner, som for eksempel Boreal i Troms, blir langt mindre alvorlig. De får kompensert utgiftene ved at oppdragsgiver betaler ekstra.

– Men det betyr jo at du som reisende må betale en dyrere billett, sier Skotvold.

Transportnæringa i hardt vær

Skotvold understreker at arbeidsgiveravgiften ikke bare slår negativt ut for transportnæringen, men også for bank, energi og byggebransjen, fortsetter NHO-direktøren.

Maskinentreprenørenes Forening frykter at ikke alle bedriftene vil klare seg når de må betale full arbeidsgiveravgift.

– Alle utgiftsøkninger er jo et problem, men dette kom spesielt brått på. Selv om dette var bestemt av den forrige regjeringa så ble kommunikasjonen ut til oss som blir rammet, for dårlig.

Det sier, Randi Pedersen, regiondirektør i Maskinentreprenørenes Forbund. Hun viser til at mange av hennes medlemmer allerede er bundet opp i langtidskontrakter med andre priser som er tilpasset et lavere kostnadsnivå.

– Disse kontraktene må vi hjelpe våre medlemmer ut av, eller reforhandle, sier Pedersen.

Yngve Harila eier en bedrift som driver med transport og kranservise i Finnmark. Han og Trond Skotvold i NHO Troms og Svalbard er skjønt enige om at de har fått altfor liten tid på seg i denne saken.

– Politikerne burde skjønne at det tar tid å omstille seg. De kan jo bare se på hvor lang tid de har brukt på denne saken. Informasjonen har vært vanvittig dårlig, sier Harila.


gravemaskin

Byggebransjen blir hardt rammet av de nye reglene for arbeidsgiveravgifta.

Foto: Petter Strøm