Ap vil gi krisestøtte til studentene – Høyre sier nei

Arbeiderpartiet mener regjeringen må sette av mer penger til studenter, for å unngå at mange dropper ut av studiene grunnet svak økonomi. – Ikke behov for det foreløpig, svarer statsråden.

Henrik Asheim

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) mener det foreløpig ikke er behov for flere støtteordninger til studentene.

– Selv om det ikke er «fett» å være student i Norge og man ikke lever på den grønne gren, blir det utbetalt lån og stipend hver måned, sier Henrik Asheim (H).

Ministeren for høyere utdanning mener det ikke er behov for noen ny støtteordning til studentene, til tross for bekymringene om færre ledige deltidsjobber.

I likhet med Norsk Studentorganisasjon (NSO) frykter Arbeiderpartiet at flere studenter med svak økonomi kommer til å avbryte studiene.

Nina Sandberg, stortingsrepresentant Ap

Nina Sandberg (Ap) ønsker inntektssikring for studenter med dokumentert inntektsbortfall.

Foto: PETER MYDSKE

– Vi vil ha fortsatt studiestøtte for å hjelpe studentene over kneika. De stiller svakt på et vanskelig arbeidsmarked, sier Nina Sandberg, Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning.

Frykter sosiale forskjeller

Både NSO og flere studenter NRK har snakket med nevner oppsparte midler og økonomisk hjelp fra foreldre som løsninger studenter tyr til hvis økonomien ikke går rundt.

Ifølge en undersøkelse fra 2016 brukte én av tre studenter kredittkort for å dekke mat og husleie. Det tallet blir neppe lavere nå.

– Vi frykter at denne situasjonen vil gå ut over dem som har lite fra før av, slik vi har sett gjennom koronapandemien i flere land. Dette kan skape mer sosial ulikhet i det norske samfunnet, mener Sandberg (Ap).

I mai ble studentene tilbudt et tilleggslån på 26.000 kroner, der 8000 ville bli omgjort til stipend. Forutsetningen for å få lånet var at studentene kunne dokumentere å ha mistet inntekt på grunn av koronakrisen.

Sandberg (Ap) mener det var feil å stanse denne krisestøtten. Asheim (H) påpeker at de fikk færre søkere enn budsjettert.

– Da vi laget dette tilleggslånet var det bare en tredjedel av dem som vi hadde budsjettert med som faktisk søkte. Det kan se ut til at mange studenter har funnet seg en annen deltidsjobb enn den de opprinnelig hadde, sier Asheim.

– Vurderer situasjonen

Asheim understreker likevel at regjeringen følger fortløpende med på arbeidsmarkedet, og utelukker ikke at det kan bli aktuelt med en krisepakke til studentene på et senere tidspunkt.

– Hvis vi ser at mange studenter sliter over tid, må vi vurdere om vi igjen skal gjøre ekstraordinære tiltak, sier statsråden, og tilføyer:

– Vi håper det kommer flere jobber tilbake som gjør at flere kan få en ekstra inntekt ved siden av. Men studielånet er på cirka 10.000 kroner i måneden og det bør i hvert fall kunne rekke en periode, til det kommer flere jobber tilbake, mener Asheim.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Henrik Asheim (H) utelukker ikke ny krisestøtte til studentene. – Men foreløpig ser vi det an, fordi det også ser ut til at mange av jobbene kommer tilbake, sier han.

Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

Forstår uroen

Regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik, har forståelse for uroen fra NSO og studentene.

Målfrid Baik, regiondirektør NHO Arktis.

Regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik.

Foto: Moment Studio

Hun mener problemene med å skaffe seg en deltidsjobb gjenspeiler den tøffe tiden næringslivet er inne i.

Baik etterlyser flere konkrete tiltak rettet mot bransjene som har slitt mest under koronapandemien.

– De næringsnøytrale tiltakene har fungert godt, men vi ser at enkelte bransjer kommer til å slite i høst. For Nord-Norges del vil det være spesielt viktig å se på reiselivsnæringen. Her er det mange studenter som har deltidsjobb, for eksempel innenfor hotell og utelivsbransjen, sier hun.

Nyheter fra Troms og Finnmark