Arbeiderpartiet anmelder kvinne for hatefulle ytringer under festival

– Hendelsen i Kåfjord er uakseptabel, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Riddu 2017

KULTUR OG UKULTUR: På Riddu Riddu-festivalen skal kultur og samhold feires, men Arbeiderpartiet mener å ha blitt utsatt for hat og sjikane. Festivalsjefen er lei for at hendelsen skjedde på deres arena og tar sterk avstand fra dette.

Foto: Nils Mehren / NRK

Episoden skjedde på urfolksfestivalen Riddu Riddu i Nord-Troms, der folk møtes på tvers av ulikheter og kulturer. Her hadde Arbeiderpartiet en lavvo der de serverte kaffe og pratet med folk.

Plutselig kom en kvinne inn i lavvoen, og gjorde politikerne klar over at hun avla et besøk etter å ha sett partiets logo.

Leder i Kåfjord Ap, Britt Pedersen

UBEHAGELIG: Lokallagsleder Britt Pedersen mener den ubehagelige episoden ikke kan godtas.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Det begynte rolig, men eskalerte veldig, med tydelige ytringer mot Arbeiderpartiet som parti, og imot oss som «sosialister», forteller leder av Kåfjord Ap Britt Pedersen til NRK.

Nå er hendelsen, som lokallaget beskriver som «graverende», anmeldt.

– Trusler og hat

Pedersen, som NRK onsdag møter i Kåfjord, tror at episoden varte i omtrent 20 minutter. Hun forteller om utskjelling, utagering, trusler og hat mot enkeltpersoner og deres familier.

– I denne personens øyne var vi ikke mye verdt. Det var voldsomme ytringer. Det var forferdelig ubehagelig, sier Pedersen.

Likevel opplevdes det ikke som veldig skremmende.

– Ikke der og da, men i ettertid har jeg tenkt mye at dette er ytringer som ikke hører hjemme bare fordi man er politiker og folkevalgt. Disse hatytringene er såpass grove og trakasserende at vi valgte å gå til anmeldelse.

Stenseng: – Et demokratisk problem

Partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng

BEKYMRET: Kjersti Stenseng Ap sier episoden er blant flere hendelsen som kan føre til at folk vegrer seg for å gå inn i politikken.

Foto: Siv Sandvik / NRK

I tillegg er saken meldt inn til Ap-ledelsen sentralt, og Pedersen føler saken der har blitt tatt på alvor. Partisekretær Kjersti Stenseng forteller at hun har gitt Kåfjord Ap beskjed om at hun støtter dem fullt ut.

– Dette er en type hatytringer og oppførsel som er uakseptabel. Jeg synes det er riktig at det blir anmeldt, sier Stenseng.

Uenighet og motytringer skal tåles, men ikke hatefulle ytringer, mener Stenseng. Hun synes det er ille at hendelsen ser ut til å skyldes politikk.

– Det er et stort demokratisk problem. Det er til stor bekymring for oss som et opptatt av at flest mulig skal engasjere seg i politikken og ta på seg verv. Det er veldig viktig for demokratiet vårt.

Politiet: – Alvorlig sjikane

Hverken lokallag eller politi vil gå i detaljer på hva som ble sagt i og utenfor lavvoen. Politiet sier de foreløpig ikke vet om det kan ligge rus eller psykiatri bak hendelsen.

Politiet sier anmeldelsen kom inn før helga.

– Innholdet er alvorlig. Det er alvorlig sjikane og veldig alvorlige beskyldninger mot personer og mot parti, forteller Mads Holsbø Eriksen, fungerende lensmann ved Nord-Troms lensmannskontor.

Politiet etterforsker nå saken

– Det er viktig at denne saken blir fulgt opp. Vi tar saken på største alvor og etterforsker den deretter, sier Eriksen.

Bernt Lyngstad

PREGET: Ordførerkandidat for Kåfjord Ap Bernt Lyngstad sier episoden har gått inn på ham.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Anmeldelsen inneholdt ikke navn på personen som skal ha ytret seg hatefullt, men politiet tror de vet hvem det er.

– Vi jobber ut ifra en teori om hvem det kan være. Vi har ikke vært i kontakt med personen, sier Eriksen.

– Flere trekker seg fra lokalpolitikken etter hatytringer

Ordførerkandidat for Kåfjord Ap Bernt Lyngstad sier episoden har gått hardt inn på ham.

– Det eneste jeg kan si er at hele saken er trist og lei. Dette er ytringer vi ikke ønsker å ha i samfunnet i dag, sier han.

Også på sosiale medier har lokallaget opplevd hatefulle ytringer den siste tiden. Disse har de valgt å ikke anmelde.

– Dette er en trend som er kommet de siste årene. Med sosiale medier er det blitt veldig lett å ytre seg. Med grove og hatefulle ytringer, sier Lyngstad.

Partisekretær Kjersti Stenseng påpeker at mange politikere synes det er vanskelig å være på sosiale medier spesielt, men også i møte med folk.

– I tillegg er det mange som har trukket seg fra lokalpolitikken, nettopp på grunn av hatytringer. Jeg er opptatt av at det skal reageres, at det skal sies ifra og at det skal få konsekvenser, sier hun.

Lokallagsleder Britt Pedersen er klar på at hun mener hun ikke er et offer, men at hatefulle ytringer ikke må få vinne.

– Slike hendelser gjør at det blir vel så viktig å stå opp og bidra til det man tror på i samfunnet. Selv om det er ubehagelig blir man bare sterkere som politiker. Som parti står vi sterkere sammen, hjelper og bygger hverandre opp.

Festivalsjefen: – Et samfunnsproblem

Riddu Riđđu sier de tar sterk avstand fra haytringer. De er glade for at Arbeiderpartiet har valgt å anmelde saken.

– Hatytringer og hets mot politikere er et samfunnsproblem og dessverre har det skjedd også på vår arena, seier festivalsjefen Sandra Márjá West.