Hopp til innhold

Opplevde sabotasje ved fiskebruk

Litauiske fiskearbeidere nektet å svare da Arbeidstilsynet gransket driften på fiskebruk i Finnmark.

fiskebruket i Tufjord

Tufjordbruket i Finnmark er et av stedene hvor litauere jobber under lønns- og arbeidsvilkår som kritiseres av fagbevegelsen.

Foto: Carl Kristian Johansen

Arbeidstilsynet opplevde ren sabotasje da de forsøkte å granske forholdene ved Tufjordbruket i Finnmark i mars.

Nektet å svare

Sju arbeidere fra Litauen nektet å svare på spørsmål om arbeidsforholdene etter instruks fra noen i hjemlandet.

En litauer ble skadet på det samme bruket i vinter, og Arbeidstilsynet krever nå svar fra selskapet.

– Vi syntes det var et litt pussig tilsyn, i den forstand at de var så avvisende som de var, og veldig usikre, sier tilsynsleder hos Arbeidstilsynet i Nord-Norge, Johan Furebotn.

Mystisk telefonsamtale

Mannen som ble skadet etter en arbeidsulykke ved Tufjordbruket i vinter var ansatt i det litauiske selskapet Altonas, som nå leier produksjonslinjen ved Tufjordbruket.

Under tilsynet i mars ble sju andre lituaere som var på jobb fremlagt et skjema på lituaisk av arbeidstilsynet. Her skulle de redegjøre for hvilke arbeidsvilkår de jobber under, men etter en telefonsamtale hjem til Lituaen nektet de å fylle dem ut.

– Hva innholdet i den samtalen var, kan ikke vi uttale oss om, sier Furebotn.

I etterkant ble arbeidstilsynet kontaktet av en advokat som hevdet han representerte selskapet Altonas. Han ville sørge for at skjemaene ble besvart, men bare dersom selskapet fikk innsyn i de på forhånd.

– Vi leverer ut et spørreskjema som vi får besvart på stedet, det er det som er normalt, sier Furebotn.

Representant i Alta

Arbeidstilsynet har nå sendt krav om disse opplysningene hos en de mener er selskapets representant i Alta.

– Jeg har ingen rolle i det selskapet det er snakk om, sier denne mannen når NRK ringer.

– Hvorfor sender de det til deg da?

– Jeg har allerede sagt at jeg har ingen rolle i det selskapet det er snakk om, annet enn å levere inn skatt, moms og regnskap.

Representanten hevder han har sendt brevet videre til Altonas i Litauen. NRK sendte også en e-post dit i går - med spørsmål om hvor arbeiderne ikke kunne svare på skjemaene fra Arbeidstilsynet, men fikk ikke noe svar.

LO reagerer på den lave lønna

Det er det norske selskapet Fjordlaks som eier fiskebruket i Tufjord i Finnmark, men store deler av den daglig driften drives altså av 19 ansatte fra det litauiske selskapet Altonas.

Ifølge LO er dette er en måte å unngå ansvar for ansatte og tjene mer penger.

Altonas har dårligere lønns- og trygdeordninger enn norske bedrifter, og det er dette LO reagerer på.