Åpner nye områder i Barentshavet

Oljeminister Tord Lien (Frp) la i dag fram forslag til hvilke blokker som skal åpnes for oljeboring i nord.

Nordvarg - feltet

40 selskaper sendte inn forslag til blokker de ønsker inkludert i 23. konsesjonsrunde på kontinentalsokkelen.

Nå er nye områder helt sørøst i Barentshavet åpnet for leteaktivitet, helt inntil grenselinja Norge deler med Russland.

Det skal skje til tross advarsler fra både fagmiljø og miljøbevegelse.

Sist gang et område på norsk sokkel ble åpnet var i 1994. Det er store uoppdagede petroleumsressurser i nordområdene, og regjeringen mener at ressursene i Barentshavet er av aller størst betydning, og vil være viktig for Øst-Finnmark og resten av Nord-Norge.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp)

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Milepæl i norsk oljehistorie

Klokken 13.43 bekreftet oljeministeren at han utlyser runden med hele 54 blokker i Barentshavet.

– Dette er en milepæl i norsk oljepolitisk historie, sa olje- og energiminister Tord Lien fra talerstolen under petroleumsmessen Sandefjordsmessen i Vestfold tirsdag ettermiddag.

Disse 57 blokkene fordeler seg på 34 blokker i Barentshavet sørøst (det tidligere omstridte området mot Russland), 20 blokker i øvrige deler av Barentshavet og 3 blokker i Norskehavet. Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser første halvår 2016.

Omstridt åpning

De siste dagene har det vært diskutert hvor og hvorfor regjeringen har fastsatt ny grense for havisen.

Her kan du se NASA sin animasjon over iskantens bevegelser de siste årene.

I den nye forvaltningsplanen går iskanten nord for samtlige av blokkene som er åpnet for olje- og gassvirksomhet i denne konsesjonsrunden. Noe miljøorganisasjonene reagerer sterkt på.

I en felles høringsuttalelse til Olje- og Energidepartementet krevde Greenpeace, Natur og Ungdom, Bellona, WWF, Framtiden i Våre Hender, Naturvernforbundet og SABIMA våren 2014 at det ikke lyses ut nye blokker til oljeindustrien i 23. konsesjonsrunde.

Silje Lundberg, Natur og Ungdom

Silje Lundberg i Bellona.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Særlig advarte organisasjonene mot å lyse ut de nordligste leteområdene i regjeringas forslag.

– Regjeringen overkjører nå i dag miljøfaglige råd og forsømmer sitt ansvar som forvalter av de sårbare havområdene i Arktis, sier Silje Lundberg, petroleumsrådgiver i Bellona.

Miljøpartiet De Grønne mener Stortinget burde avlyse hele 23. konsesjonsrunde og stanse all leting etter ny olje og gass på norsk sokkel.

Tidligere har Meteorologisk institutt har laget en simulering av et oljeutslipp fra denne brønnen, og konklusjonen er at oljen kan nå iskanten på innen uker og naturreservatet Bjørnøya på 80 døgn.

(Artikkelen fortsetter under animasjonen)

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Oljeutslipp - Bjørnøya» i nytt vindu

Forrige runde

I forrige runde, i 2013, bestemte regjeringen seg for å tilby 24 utvinningstillatelser. Tilbudene omfattet 20 utvinningstillatelser i Barentshavet og fire i Norskehavet. 29 selskaper fikk tilbud om andeler, mens 14 selskaper fikk tilbud om operatørskap.

Men selv om nye blokker tildeles i dag, så er det ikke sikkert at det vil bli utvinning av olje fra Barentshavet med det første.