Hopp til innhold

Åpner for storregion

Sametingspresidenten utelukker ikke at Finnmark, Troms og de nordligste delene av Nordland kan bli en framtidig region.

Helga Pedersen, Knut Storberget, Aili Keskitalo
Foto: Inger Elin Utsi / NRK

Sametingspresident Aili Keskitalo vil at de nye regionene i Norge baserer seg på samiske bruks- og bosettingsområder. Derfor synes hun at Finnmark, Troms og nordlige Nordland kan bli en region.

 

Naturlige delingsområder

Keskitalo tenker seg at språkområdene kan være naturlige samiske regioner, for de forteller noe om hvordan folk har ferdes og samhandlet i tidligere tider.

– Finnmark, Troms og nordlige Nordland har til felles blant annet det nordsamiske språket, sier Keskitalo. – Fylkesgrensene slik de er i dag, er akkurat som riksgrensene trukket på kryss og tvers av det samiske folkets bostedområder. Når det er snakk om samisk tilhørighet og identitet og hva som er naturlige regioner hva samisk synsvinkel er det ikke tatt hensyn til før, men bør bringes inn i debatten nå.

Regjeringa skal presentere forvaltningsreformen i løpet av høsten.  Formålet er å erstatte fylkeskommunene med sterke regioner. I neste uke skal Sametinget diskutere reformen.

– Finnmark ikke egen region

Sametingspresidenten tror det blir mye debatt. Mange har ment at Finnmark bør forbli en region på grunn av Finnmarksloven, noe Keskitalo ikke er enig i.