Åpner for makrell: – Håper det ikke blir permanent

Finnmark ble først utelukket fra å åpne fjordlinjene for større fartøyer under årets markellfiske, men nå åpner Fiskeridirektoratet likevel finnmarksfjordene for makrellbåtene. Ikke alle er like begeistret.

Rekord mye makrell under forskningstoktet 2013

De siste årene har makrellen gjort fullt inntog i norndnorske fjorder. Nå åpner Fiskeridirektoratet igjen for fiske av makrkell også i fjordene i Finnmark.

Foto: Leif Nøttestad

Fiskeridirektoratet har bestemt at fjordlinjene i Finnmark skal åpnes for alle makrellfartøy over 15 meter, og det av hensyn til det pågående makrellfisket langs kysten.

Finnmark ble først utelukket fra vedtaket om å åpne fjordlinjene for større fartøyer.

I utgangspunktet er det ikke tillatt for båter over 15 meter å fiske innenfor fjordlinjene. Dette for å beskytte fjordfiskernes og sjøsamiske interesser.

Direktoratet har nå snudd, forteller Per Sandberg i Fiskeridirektoratet.

– Vi tar sikte på å åpne for fiske etter makrell innenfor fjordlinjene i Finnmark i perioder fra nå og fram til 1. september.

– På kollisjonskurs

Arne Pedersen

Arne Pedersen håper ordningen ikke blir permanent.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

Det er dermed tredje året på rad at Fiskeridirektoratet åpner for makrellfiske for større båter også i Finnmarksfjordene.

De siste årene har det på sommertid stått store mengder makrell i Nord-Norge. Leder Arne Pedersen i Kystfiskarlaget håper ordningen ikke blir permanent men midlertidig, inntil man får undersøkt hva som finnes av forekomster.

– Blir dette generelt, vil det komme fullstendig på kollisjonskurs med det arbeidet som Fjordfiskenemnda skal gjøre, og som Stortinget har satt dem til. Det er Fjordfiskenemnda som rydder sjøarealene og fangstfeltene slik at havfiskeflåten ikke okkuperer fangstfeltene til kyst- og fjordfiskeflåten, sier han.

– Alminnelig regulering

Makrellfiske

Det har vært stengt for store fiskebåter å fiske makrell innenfor fjordlinjene i Finnmark. Nå åpner likevel fiskeridirektoratet for det.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

I fjor ble det også åpnet for makrellfiske i fjordene i Finnmark, etter press fra Norges Fiskarlag.

– Jeg håper det her ikke er et press på hele Fjordfiskenmenda og ordningen med den, og at man utelukkende ser på det her som en alminnelig regulering hvor man åpner for fiske i et område som ellers er stengt for makrellfiske, sier Pedersen.

Veksten i utbredelsen av makrell i Nord-Norge har bekymret både fiskere og forskere, med hensyn til negative påvirkninger på andre bestander som sild og sei.