Åpner for Hurtigruten i Alta: – Det er greit å være klar

Alta Havn gjør seg klar til å ta imot flere cruiseskip og faste anløp av Hurtigruten.

Ketil Solvik-Olsen og Hans Roar Christiansen

Havnesjef, Hans Roar Christiansen, la i dag fram sine planer for havneområdet til samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

– Vi ser fram til at Hurtigruten skal ha ny konsesjon i 2019. Da er det greit å være klar, sier Hans Roar Christiansen som er havnesjef i Alta kommune.

Alta Havn planlegger å utvide kaiområdet, slik at det har kapasitet til å ta imot både cruiseskip og godsskip samtidig.

Slik situasjonen er i dag er havneområdet i konflikt med lufthavna og det er ikke plass til å ta imot godstrafikken.

Ønsker å posisjonere seg

Havnesjefen får støtte av varaordfører, Ronny Berg (Frp).

Varaordfører Ronny Berg (Frp)

Ronny Berg(Frp) håper partikollega Ketil Solvik-olsen skal kunne bidra med statlig støtte når prosjektet er klart.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

– Vi er nødt å tørre å se litt lenger fram i tid og til Hurtigrutens seilingsmønster etter 2019. Det er klart at da kan ikke cruiseskipene ligge å oppta kaia hvis Hurtigruten skal legge til. Hadde man fått Hurtigruten til Alta ville det hatt kjempe mye å si for utviklingen og veksten som skal skje, sier varaordfører Berg.

Oppstart neste år

Allerede i løpet av året så vil flytekaia, som er tilknyttet persontransport og havbruk, bli ferdig. Så vil de rette fokuset mot en ny godskai og den nevnte cruisekaien. I første omgang er det snakk om et skisseprosjekt for å se hvilke muligheter som ligger og for å få laget noen konsepter.

– Deretter skal det politisk behandles og så skal det kjøres et forprosjekt. Det er først etter at dette er gjort at man vet om det blir en utbygging, klargjør Christiansen.

I dag var samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen, på besøk i Alta. Han fikk presentert skisseprosjektet av Christensen og Alta havn. Solvik-Olsen er positiv til planene.

– Vi har lagt en nasjonal havnestrategi der vi ønsker å støtte opp om havner rundt om. Noen steder ligger havnene veldig tett, da får man veldig konkurranse om små volum. Det er ikke heldig. Vi ønsker å støtte opp om slike tiltak fordi man ser for seg næringsutvikling og reiseliv, spesielt her i Nord-Norge klargjør samferdselsministeren.

Håper på statlig finansiering

Frp og Ronny Berg håper at dagens møte med samferdselsministeren skal resultere i statlig finansiering av prosjektet.

– Alta kommune har satt av 975.000 kroner til et forprosjekt på cruisehavna. Det ligger ute på høring fram til 21. august. Da får vi det prosjektert og det vil være til politisk behandling i begynnelsen av 2016. Det er en fordel for oss at Solvik-Olsen er godt informert hvis det skulle bli aktuelt med statlig hjelp, forteller Berg.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark