Åpner for bompenger og rushtidsavgift i Tromsø

Flertallet i Tromsø kommunestyre vil ha utredet brukerfinansiering for å betale nye utbygginger av vei, bruer og sykkelstier.

Trafikkaos

Lange køer til og fra Kvaløya er vanlig i Tromsø. Et av prosjektene som er under planlegging er en ny forbindelse mellom Tromsøya og Kvaløya.

Foto: Petter Strøm

Øyvind Hilmarsen

Øyvind Hilmarsen.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Staten har vedtatt at de skal finansiere halvparten av slike prosjekter. Vi er rett og slett nødt til å se på hvilke alternativer vi har for å få fullført de sårt tiltrengte samferdselsprosjektene vi har i kommunen, sier Øyvind Hilmarsen i Høyre.

Under onsdagens kommunestyre bestemte flertallet at de skal se på hvilke muligheter de har for å få på plass såkalt brukerfinansiering av forskjellige samferdselsprosjekter i Tromsø. Kun Frp var imot forslaget.

Dette kan bety at kommunen skal vurdere innføring av bompenger, rushtidsavgift og køprising.

– Vi er positive til å se på alternativene for brukerfinansiering, så får vi komme tilbake til hvordan vi skal løse finansieringen når vi har alternativene klare, sier Hilmarsen.

– Ikke så farlig med nye avgifter

Partiet hans har tidligere vært tydelig på at de ikke ønsker denne type betaling. I hvert fall på en del prosjekter.

– Det vi har vedtatt i dag gjelder samferdselspakken for indre by. Vi har tidligere vært tydelige på at vi ikke skal ha bompenger på Europaveier, men også der er vi nå åpne for å se på hva som må til for å få fullført veiprosjektene, sier Hilmarsen.

– Dette er ikke noe vi ønsker, men ser som sagt at det er nødvendig for å få gjennomført de sårt tiltrengte samferdselsprosjektene vi har i kommunen, understreker han.

Førstekandidat Jens Ingvald Olsen og Kielland

Ingrid Marie Kielland

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten

SV har lenge kjempet for brukerbetaling av samferdselsprosjekter. Partiets gruppeleder, Ingrid Marie Kielland, forstår skepsisen til nye avgifter.

– Det er klart folk er skeptiske. Nye avgifter er sjelden populært, men når folk ser hva de gir av resultater, pleier de som regel å forandre mening. Nå er det viktig at vi finner en løsning som oppleves rettferdig og forståelig for folk, sier hun.

Vil ha rushtidsavgift

Tromsø kommune har allerede en ordning med en drivstoffavgift på litt under én krone per liter drivstoff, som skal gå til samferdselsprosjekter. I 2015 ga det 27 millioner kroner i kassa. Kommunen har søkt om å få videreføre drivstoffavgiften fra sommeren. Dersom drivstoffavgiften skal finansiere de planlagte prosjektene, må den økes betraktelig. En slik økning er et av alternativene som nå skal utredes.

– Vi skal selvfølgelig se på hvordan vi kan videreføre den, men det vi får inn på dagens drivstoffavgift er langt fra nok til å finansiere prosjektene vi har på planen. Vi i SV mener en rushtidsavgift er den beste løsningen. Det er et godt virkemiddel for å dempe biltrafikken og samtidig sikre god fremkommelighet for dem som har behov for bil. I tillegg sikrer det oss statlige midler for å finansiere satsing på samferdsel, sier Ingrid Marie Kielland.