Ap: Vi kutter 7 millioner i politikerlønn. Høyre: Kuttet er ikke så stort

Tromsø kommune vil spare inn sju millioner kroner i politikerlønninger.

Tromsø Rådhus

Nå er formannskapets modell klar, men hvem som blir innstilt får vi først vite i neste uke.

Foto: Henriette Leine Wangen / NRK

Det mener Aps gruppeleder Jarle Heitmann. Opplegget for den politiske organiseringa fra 1. juli er klar. Det blir færre politikere på heltid i forhold til forrige periode i Tromsø.

– Vi har beregnet at det samlet blir 13 millioner kroner i politikerlønninger i det nye systemet, mens systemet med Høyre, Frp og Venstre kostet nesten 20 millioner kroner i året. Det er altså sju millioner kroner i innsparinger i politikerlønninger med det nye opplegget, sier Jarle Heitmann.

Høyres tidligere byrådsleder Øyvind Hilmarsen er ikke enig.

– Det blir trolig rundt fem millioner kroner i innsparinger ifølge beregninger gjort av administrasjonen. Kristin Røymo lovte at det skulle spares inn 10 millioner kroner. Det løftet holdes ikke, sier Hilmarsen.

Omfattende arbeidsoppgaver

De ni politikerne i Tromsø som er valgt inn i formannskapet fra 1. juli, får omfattende arbeidsoppgaver. Fra den dagen er ordningen med byråd slutt.

Det nye formannskapet får ansvar for å følge opp driften og styringa av kommunen, og samtidig være bygningsråd og næringskomite.

– Og det blir ukentlige møter i formannskapet, sier Aps gruppeleder Jarle Heitmann.

Et utvalg av politikere i Tromsø har diskutert omlegginga av det politiske systemet. I snart fem år har det vært en parlamentarisk modell i Tromsø, innført av Høyre, Frp og Venstre.

Etter valget i fjor, ble seierherrene, Ap, Rødt og SV enige om å avvikle ordningen med byråd. Fra 1. juli i sommer går Tromsø over til det som kalles formannskapsmodellen. Det er også blitt ansatt en ny administrasjonssjef.

Enighet om modellen

Nå er partiene som har diskutert organiseringen etter 1. juli, i all hovedsak blitt enige om modellen, der formannskapet blant annet får et stort ansvar for drift og økonomi, sier Heitmann.

Men Høyres Øyvind Hilmarsen sier at de har store innvendinger mot deler av opplegget.

– Formannskapet blir et «minibyråd». Vi er imot organisering av saksfelt i formannskapet. Det er også uenighet om blant annet avlønninger, og størrelsen på sekretariatet til ordføreren.

– Politiske verksted

Jarle Heitmann sier det er lagt opp til at komiteene som velges, skal få en viktig rolle, og komme med innstillinger til kommunestyret. Det gjør at komiteene i større grad blir politiske verksteder.

Det blir fire fagkomiteer: Helse og velferd, utdanning og oppvekst, kultur, idrett og friluftsliv og byutvikling, miljø og transport. Og et kontrollutvalg.

Øyvind Hilmarsen sier at komiteer bør få avgjørelsesmyndighet, og ikke bare innstille i saker til formannskapet.

I neste uke blir det klart hvilke politikere fra de ulike partiene som får posisjoner i de kommunale komiteene i Tromsø.