Hopp til innhold

Ap vil åpne sykehjemmene – Liv har ikke fått besøk på sju uker

Arbeiderpartiet mener mange eldre ikke får et verdig liv isolert på sykehjem. – Det kjennes som et stort tomrom, sier Liv Myrtel Andersen om at hun ikke får se barna sine.

Liv Myrtel Andersen

ENSOM: De som jobber på sykehjemmet får skryt av Liv Myrtel Andersen, men hun savner familien.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Sykehjemmene er blant institusjonene som har de strengeste smitteverntiltakene mot korona. Det er nesten 40.000 sykehjemsplasser i Norge, ifølge SSB. Pårørende har som hovedregel ikke adgang til beboerne.

Arbeiderpartiet vil myke opp, slik at de gamle kan få besøk igjen.

Tuva Moflag

Eldrepolitisk talsperson Tuva Moflag beskriver det som uverdig å måtte tilbringe slutten av livet uten pårørende.

Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet

– Det vil være en dårlig utgang på livet, uverdig, å måtte leve de siste månedene uten kontakt med de nærmeste man har, sier eldrepolitisk talsperson Tuva Moflag (Ap).

Eldre er de aller mest utsatte for å dø av korona. Men Moflag mener mange eldre har et annet perspektiv, at det finnes noe som er viktigere enn å beskytte seg mot korona.

– Jeg har hørt flere si at de heller vil ta risikoen for å dø av korona, enn å tilbringe de siste månedene av livet uten dem de er glade i, sier Moflag.

Liv Myrtel Andersen

Forbudet gjør at sykehjemsbeboerne får se færre mennesker.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Føles som tomrom

Liv Myrtel Andersen jobbet i Alta bataljon de siste femten årene før hun ble pensjonist. Når unge soldater kom inn til førstegangstjeneste, var det Andersen som ga dem uniformer, og hun lappet uniformene sammen når de var ødelagte etter øvelser.

På Kåfjord sykehjem er det atskillig færre mennesker rundt henne. Heller ikke hennes egne barn har fått besøke henne de siste sju ukene.

– Det føles som et stort tomrom. Og tomrommet kan ikke fylles av noen andre, sier Andersen.

Avdelingsleder Kate Mortensen bekrefter situasjonen.

– Det er forbudt for pårørende å besøke sine nærmeste.

Kate Mortensen, Yngve Andersen og Sissel Berg

Avdelingsleder Kate Mortensen i døra til Kåfjord sykehjem. To av Liv Myrtel Andersens barn, Yngve Andersen og Sissel Berg, forteller at de stoler på fagfolkene.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Vil ikke spre smitte

Utenfor Kåfjord sykehjem sitter Andersens barn for å snakke med NRK om hvordan det har vært å ikke få besøke moren etter at koronatiltakene ble satt i verk.

– Vi får snakket med henne via skjerm, men det erstatter jo ikke å møte mamma og gi henne en klem, sier Yngve Andersen.

Søsteren hans jobber på Posten, og møter dermed fremmede folk hele dagen.

– Det må være lov å ønske seg at de finner ordninger så man kan besøke sine. Men jeg vil jo ikke være den som sprer smitte heller, sier Sissel Berg.

– Hvis dette skal vare lenge, og man finner ut at det ikke er bra for psyken til de eldre å leve isolert, så må man jo åpne opp. Men fagfolkene må ta den avgjørelsen, ikke folk flest, sier Yngve Andersen.

Tuva og Erling Moflag

Eldrepolitisk talsperson Tuva Moflag (Ap) sammen med sin far Erling Moflag, som har andre ting han bekymrer seg mer for enn koronasmitte.

Foto: Privat

Ber helsemyndighetene finne løsninger

Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener man må sørge for at eldre som heller vil risikere koronasmitte enn å sitte isolert, må få ta godt informerte valg i samråd med sine pårørende.

– Faren min på 86 år forteller meg at det han bekymrer seg mest for ikke er å bli smittet med korona, men hvordan barnebarna som er permittert skal klare seg økonomisk, sier Moflag.

Hun mener helsemyndighetene nå må få på plass veiledere som kan legge til rette for åpning av sykehjemmene, på samme måte som for barnehager og skoler.

– Det er et faglig spørsmål hvordan man skal få dette til, og helsemyndighetene må begynne å se på dette. Vi må ha ordninger som sørger for at vi tar vare på de ansatte, og så må man finne løsninger som ivaretar eldre som heller vil isoleres enn å risikere å bli smittet, sier Moflag.

Helseministeren: – Utfordring

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere sagt til NRK at han ser på det som et problem å finne ut hvordan man skal håndtere situasjoner hvor eldre på sykehjem velger forskjellig.

I forrige uke ba han Helsedirektoratet se om det er mulig å legge til rette for at beboerne på institusjoner får mer besøk uten at det går på bekostning av smittevernet.

Departementet understreker at det allerede er unntak for å besøke kritisk syke når livet går mot slutten.

– Noe av utfordringen er at dette ikke bare handler om smittevernet til en enkelt beboer, men om smittevernet til alle som bor på institusjonen, sier Høie.

Liv Myrtel Andersen

Valget mellom å møte de nærmeste, eller å beskytte seg mot korona, er ikke enkelt.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Å veie gleden ved sosial kontakt mot smitterisiko er vanskelig også for Liv Myrtel Andersen på. Hun tenker en stund før hun svarer.

– Jeg tror jeg hadde valgt å være isolert, for jeg tenker på risikoen for å bli syk, og å smitte andre, sier Andersen.

Nyheter fra Troms og Finnmark