Ap-leder til rettssak mot Nordkapp – ble fratatt jobben av politiske motstandere

Uten forvarsel fikk både opposisjonslederen og den gravide stabssjefen i Nordkapp kommune kuttet sine stillinger under budsjettmøtet i kommunestyret. Nå varsler de søksmål.

Representanter for Arbeiderpartiet og Høyre går i protest etter budsjettvedtak i kommunestyret i Nordkapp kommune 17. desember 2019

AP- og Høyremedlemmer gikk i protest fra kommunestyremøtet i Nordkapp. Da hadde nettopp gruppelederen for Arbeiderpartiet mistet jobben i kommunen.

Foto: Raymond Elde / Radio Nordkapp

Representantene fra Arbeiderpartiet og Høyre reiste seg og gikk i protest fra kommunestyremøtet i Nordkapp tidligere denne uka. Da hadde de forsøkt flere ganger å få SV og Sp til å endre sitt budsjettforslag, uten gjennomslag.

Budsjettforslaget var ikke lagt fram for kommunestyret i forkant. En av dem som ble sagt opp fra talerstolen var Arbeiderpartiets gruppeleder Kari Lene Olsen. I tillegg til å være politiker er hun virksomhetsleder for uteseksjonen i kommunen.

– Det var helt absurd at de valgte å gå på talerstolen og si opp to administrative stillinger. Dette er politisk motivert, sier Olsen.

Tidligere i år tapte nemlig hennes parti kommunevalget i Nordkapp, etter å ha hatt ordføreren i 72 år. Særlig debatten om Nordkapplatået har skapt harde fronter i kommunen.

Kari Lene Olsen og Ap gikk på en gigantsmell i Nordkapp

Kari Lene Olsen (Ap) sier hun er trist på vegne av demokratiet i Nordkapp, etter at kommunestyret fjernet stillingen hennes i teknisk etat.

Foto: Gyda Hesla / NRK

Varsler søksmål

– Vi vil selvfølgelig gå til sak mot kommunen. Vi er to stykker i samme båt, så vi har tatt kontakt med fagforeningen. De har begynt å jobbe, sier Kari Lene Olsen.

Stabssjef Magda Filonowicz mister også jobben. Hun er gravid og frykter det kan være årsaken til at hennes stilling blir kuttet.

– SV ga inntrykk av at min stilling ble plukket ut da jeg skulle i foreldrepermisjon. Dette er direkte i strid med diskrimineringsloven, sier Filonowicz.

– Dette var et budsjettvedtak som handlet om stillinger, ikke personer. Påstanden om at dette skal handle om stabssjefens graviditet er helt feil, og har ikke blitt nevnt av SV, sier ordfører Jan Olsen (SV).

Gravide har ekstra vern

Etter arbeidsmiljøloven kan man ikke sies opp fordi man er gravid. Arbeidsgiver har i slike tilfeller plikt til å bevise at andre grunner er årsak til oppsigelsen, sier Mats Humberset, stipendiat ved Universitetet i Tromsø.

– Med mindre man kan påvise noen andre saklige grunner for en oppsigelse, skal det legges til grunn at oppsigelsen har skjedd på grunn av graviditeten, sier Humberset.

Han sier økonomi kan være en saklig grunn for oppsigelse, men vil ikke kommentere denne saken konkret.

Nordkapplatået

Striden om Nordkapplatået har vært et konfliktfylt tema blant politikerne i Nordkapp de siste årene, og fortsatt er det stor uenighet.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Lovlig vedtak

SV-ordfører Jan Olsen avviser kritikken fra Olsen og Filonowicz.

– Det er ikke sånn SV og Sp tenker når vi organiserer og tar kutt på grunn av manglende økonomi, sier han.

På spørsmål om oppsigelse av lederen som er gravid avbryter Olsen spørsmålet. Han sier kun stillingene er vurdert, ikke personene.

– Påstanden om at dette skal handle om stabssjefens graviditet er helt feil, og har ikke blitt nevnt av SV. Vi har gått på funksjoner og stillinger, slik vi har lov til. Det er sjekket med Fylkesmannen, sier Olsen.

I budsjettet ble det kuttet til sammen 13 stillinger i hele kommunen. Forslaget om å kutte de to lederstillingene var ikke utredet eller lagt fram på forhånd. De andre kuttene i budsjettet er rammekutt på avdelinger eller etater.

Olsen viser til at det opprinnelige forslaget fra rådmannen gikk ut på å kutte enda mer – nemlig 16,75 stillinger.

– Jeg er stolt av at vi har klart å redde nesten fire stillinger i kommunen ved endre på forslaget fra rådmannen og slik skjermet tjenesteyting direkte rettet mot innbyggerne, sier ordføreren.

Denne saken er etter publisering oppdatert med opplysningen om kuttene i det opprinnelige forslaget.