Antall fattige barn i Finnmark øker – i Vadsø samler man inn mat til familiene

Harde fakta viser at et økende antall barn i Finnmark lever i familier med lav inntekt. En stor andel av disse barna bor i Vadsø.

Vadsø bryteklubb og mat

Leder av Vadsø Atletklubb Inger Unstad henter mat på den lokale Kiwi-butikken i Vadsø sammen med Nosibah Almossleh. Maten skal leveres til barnefamilier med dårlig råd.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Flere ganger i uka henter Atletklubben i Vadsø gratis mat fra en av matvarebutikkene i byen. Maten skal gå til en stor andel av barna som lever i familier med lav inntekt i Vadsø.

En bærepose med litt ekstra mat gjør derfor hverdagen lettere for disse familiene, mener Inger Unstad som er leder av Atletklubben.

– Vi har en avtale om å hente mat som snart går ut på dato. Vi har faste plasser vi leverer til, det er folk som vi vet trenger mat. Vi har også et kjøkken med tre til fire frysebokser der vi fryser ned mat, sier Unstad.

Vadsø bryteklubb og mat
Foto: Sidsel Vik / NRK

Barn i Finnmark står dårlig stilt

Mange av medlemmene i Atletklubben er barn fra bosatte flyktningfamilier. Det har gitt klubben et stort og fargerikt miljø, men også noen ekstra utfordringer. Mange av medlemmene lever nemlig i familier med lav inntekt.

BUFDIR (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) skrev tidligere i høst at de var bekymret for situasjonen for mange barn i Finnmark. I landets nordligste fylke er det om lag tusen barn som lever i familier med lav inntekt, viser statistikk fra år 2014. Dårligst stilt står det for barna i Vadsø, der over ti prosent av kommunens barn lever i familier med lav inntekt. Det er over fylkes- og landsgjennomsnittet.

Samarbeid mellom kommunen og idretten

Vadsø er også den kommunen etter folketall som bosetter flest flyktninger, og utfordringen har vært å skaffe nok arbeidsplasser.

– I Vadsø har vi bestandig sagt at vi kan hjelpe til med å bosette og kvalifisere flyktningene. Vi har ikke sagt at vi kan gi jobb til alle, for det har vi ikke, sier Anita Wahl Nilsen som er rådgiver i Vadsø kommune.

Hun sier videre at kommunen i dag samarbeider tett med idrettslag og organisasjoner for å gi barn i familier med lav inntekt en mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Vadsø kiwi

Butikksjef Bjørn Håkon Joki ved Kiwi i Vadsø syntes det er bra at noen henter mat som holder på å gå ut på dato.

Foto: Vadsø / NRK

Gir bort gratis mat

– Jeg synes det er veldig fint at bryteklubben deler ut mat til folk som treger det. Det er fantastisk at noen kan gjøre den jobben, og at vi slipper å kaste maten, sier butikksjef Bjørn Håkon Joki ved Kiwi i Vadsø.

I bryteklubben er målet at alle skal få delta, og de driver både butikk og dugnadsarbeid for å få inntekter. At klubben i tillegg får hente mat fra den lokale butikken har stor innvirkning.

– Ja, det betyr masse. Det er ikke sånn at vi ikke kunne overlevd uten, men det bety mye, sier Inger Unstad.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark