Hopp til innhold

Ansetter flere Russland-eksperter i Etterretningstjenesten

– Dette viser at det er vesentlig mer bekymring bak lukkede dører for situasjonen i Russland enn det man ønsker å si offentlig, hevder journalist Kjetil Stormark.

Globus II-radaren i Vardø

Globus II-radaren i Vardø er et av flere topphemmelige samarbeidsprosjekt mellom de hemmelige tjenestene i USA og Norge. Anlegget drives av den norske Etterretningstjenesten.

Foto: NTB scanpix

«Svært god kompetanse innen russisk språk» og mastergrad eller tilsvarende i russisk eller statsvitenskap står på ønskeliste når Forsvaret nå lyser ut tre nye rådgiverstillinger i Etterretningstjenesten.

– E-tjenesten har vært nødt til å foreta en betydelig opprustning for å følge med på utviklingen i Russland. Det betyr og at til og med tidligere ansatte og pensjonister har blitt hentet inn igjen for å kunne håndtere utviklingen man nå ser.

Kjetil Stormark

Kjetil Stormark, leder av prosjektet Norges forsvarsevne og ansvarlig redaktør for nettstedet www.aldrimer.no.

Foto: NRK

Det sier Kjetil Stormark, leder av prosjektet Norges forsvarsevne og ansvarlig redaktør for nettstedet www.aldrimer.no.

Stormark mener utlysningen viser at det er betydelig bekymring for situasjonen i Russland, selv om man utad toner ned konfliktpotensialet.

Russisk etterretning prøvde å verve moldvarpar inn i PST

«Kald krig»-stemning i Nato

– Måten forsvaret og regjeringen kommenterer utviklingen i nord på er en del av krisehåndteringen, sier han.

– Det er en del av forsøket på å holde situasjonen under kontroll og unngå en politisk eskalering. Det er en vesentlig større bekymring bak lukkede dører enn det man velger å si offentlig.

Ifølge Stormark, som oppgir å ha kilder i forsvaret som tidligere har jobbet med Russland-analyse, er denne bekymringen tydelig også i Nato.

– Natos øverstkommanderende har i et internt møte konkludert med at den kalde krigen allerede er i gang, sier Stormark.

– Dette er bakgrunnen for at Etterretningstjenesten nå rekrutterer nye rådgivere. De må kunne være i stand til å oppdage en utvikling som kan innebære en militær trussel mot Norge i tide, hevder han.

Ny rapport om Forsvaret: ikkje godt nok rusta

– Viktig å ikke ta forhastede beslutninger

Karsten Friis, leder av NUPIs forskningsgruppe på sikkerhet og forsvar, mener på sin side at utlysingen fra Etteretningstjenesten ikke nødvendigvis kan tolkes som et tegn på at man frykter en konflikt mellom Norge og Russland.

Karsten Friis

Karsten Friis, leder av NUPIs forskningsgruppe på sikkerhet og forsvar.

Foto: NUPI

– Jeg vil heller si at at dette er en utlysning basert på en bekymring knyttet til vårt store naboland, sier Friis.

– Det er ingen tvil om at den autoritære utviklingen i Russland er bekymringsverdig for alle som følger med. Derfor er det uhyre viktig at Norge følger med og ikke tar forhastede beslutninger. For Etteretningstjenesten er det viktig å kunne gi norske beslutningstakere gode råd, og utrede situasjoner lenge før de blir alvorlige.

Etteretningstjenesten ga følgende kommentar til spørsmål fra NRK:

«En av Etterretningstjenesten sine hovedoppgaver er å understøtte norske sivile og militære myndigheter med informasjon og vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold. Etterretningstjenesten har derfor behov for språkkunnskap innen en rekke språk, deriblant russisk.»

PST ber arbeidsgivarar sjekke russiske tilsette etter spionforsøk