Ansatte ved sykehuset skal ha ropt «ledelsen bør gå»

Den omstridte legen ved Hammerfest sykehus skal ha fått jobben sin tilbake – etter at sykehusledelsen først nektet ham det. Ansatte ved sykehuset sier til NRK at de ikke lengre har tillit til ledelsen.

Finnmarkssykehuset Hammerfest

Konflikten ved Finnmarkssykehuset har vart i over et halvt år. Flere ansatte bekrefter at de har store problemer med tilliten til ledelsen. Ledelsen på sin side ønsker ikke å kommentere saken i media.

Foto: Allan Klo

Tillitsvalgte, ansatte og tidligere ansatte har tidligere i år slått alarm om måten en enhetsleder ved sykehuset styrte på.

Mannen sa opp sin stilling, men dette har igjen blitt til en konflikt med ledelsen på sykehuset. Legen har forklart til NRK at han følte seg presset til å si opp.

Avisa iFinnmark kunne i høst melde at mannen sultestreiket, fordi han følte seg urettferdig behandlet.

NRK får høre fra anonyme kilder ved sykehuset at ledelsen nå har trukket tilbake oppsigelsen. NRK får også gjenfortalt at det på et allmøte med ledelsen denne uka, ble ropt fra ansatte at «ledelsen bør gå av» .

Arnt Johannessen

Overlege Arnt Johannessen er foretaktillitsvalgt for legene ved Finnmarkssykehuset. Han forteller at flere ansatte har reagert på sykehusledelsens håndtering av saken.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Kritiserer ledelsen ved sykehuset

Overlege Arnt Johannessen er foretakstillitsvalgt for legene ved Finnmarkssykehuset. Han sier til NRK at ansatte reagerer på måten ledelsen har håndtert denne saken.

– Folk er i harnisk og mener ledelsen har håndtert dette helt elendig.

Flere ansatte ved sykehuset er nå urolige for hva som vil skje i organisasjonen.

– Det er utrolig. Å gjennomføre en streik for å få tilbake jobben sin er en enestående sak. Det har vi aldri opplevd før. Det signalet ledelsen sender nå, ved å ta denne personen inn igjen, det er et veldig dårlig signal til de som arbeider på sykehuset.

I en arbeidsmiljøundersøkelse skal det også ha kommet fram sterk misnøye med hvordan sykehusledelsen har håndtert den svært betente saken.

Ivar Greiner

Kommunikasjonssjef Ivar Greiner sier ledelsen ved sykehuset ikke ønsker å kommentere saken i media.

Foto: Allan Klo

Ledelsen vil ikke kommentere

Ledelsen ved sykehuset ønsker ikke å kommentere saken. I stedet får NRK et intervju med kommunikasjonsdirektør Ivar Greiner.

– Det vi kan si er at det er enighet mellom legen og arbeidsgiver. Det er også enighet om at vi ikke skal diskutere saken i media.

– Har han fått tilbake jobben?

– Det er kommet til en enighet, det er det vi ønsker å si.

– Betyr det at han skal jobbe ved sykehuset i en annen stilling?

– Hva som skjer videre med legen, og dialogen mellom legen og arbeidsgiver, kan vi ikke diskutere.

– Har han fått sluttavtale?

– Det kan jeg heller ikke svare på.

– Finnmarkssykehuset nektet legen å få tilbake jobben. Hvorfor har dere snudd?

– Vi ønsker ikke å diskutere den saken, det er en enighet mellom legen og ledelsen, og det er det viktigste i denne saken.

– Tidligere har det vært et allmøte på sykehuset med sterke reaksjoner. Føler ledelsen at man har de ansattes tillit?

– Tillitsspørsmålet forstår vi. Når det gjelder videre prosess, må vi få den tilbake og samarbeide godt med de tillitsvalgte.

Hammerfest sykehus

Konflikten ved sykehuset i Hammerfest har pågått i over et halvt år. Til NRK forteller flere at det er stor misnøye blant de ansatte på hvordan sykehusledelsen har håndtert saken.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Mye å jobbe med

Han forteller videre at de har gjort en arbeidsmiljøundersøkelse som viser at de har «mye å jobbe med».

– Men det er blitt betegnet som en ren opprørsstemning blant de ansatte på sykehuset. Dere er ikke redd for at det går ut over pasientene?

– Jo, og det kan vi unngå ved å jobbe oss fort gjennom prosessen, og at arbeidsgiver og ansatte har pasientperspektivet. Vi ønsker å ha et godt arbeidsmiljø, for at pasientene skal ha en trygg plass å få behandling på.

– Men dette er et veldig generelt svar. Er det ikke en reel konflikt som kan skape frykt både blant ansatte og pasienter?

– Det svarer arbeidsmiljøundersøkelsen på. Detaljene kan vi ikke kommentere.

– Stemmer det at ledelsen får usedvanlig mye kritikk i arbeidsmiljøundersøkelsen?

– Jeg kan ikke gå i detaljene på arbeidsmiljøundersøkelsen.

– Hvorfor stiller ikke ledelsen opp og svarer på spørsmålene?

– Vi ønsker ikke å diskutere saken i media, så ledelsen ville ikke kunne sagt så mye i denne saken.