Hopp til innhold

Ansatte har meldt flere hundre avvik – frykter for pasientsikkerheten

Pasienter med alvorlig underernæring, sår som ikke gror og feilmålinger av pasientprøver. Ansatte ved Helsehuset i Tromsø mener ledelsen ikke tar avvikene deres på alvor.

Helsehuset i Tromsø

Helsehuset i Tromsø ble åpnet i 2017. Siden da har de ansatte sendt inn flere hundre avviksmeldinger.

Foto: Tora Kyllingstad / NRK

– Bare i løpet av helga meldte jeg fire avvik. Det er frustrerende, fordi man vet jo ikke hva som skjer videre. Man melder ifra, men så skjer det ingenting, sier helsefagarbeider ved Helsehuset i Tromsø, Elisabeth Konradsen.

Hun er en av mange som den siste tiden har meldt inn avvik på arbeidsplassen.

Elisabeth Konradsen

Helsefagarbeider Elisabeth Konradsen er en av mange som opplever at avvikene hun melder inn ikke blir fulgt opp.

Foto: Marita Andersen / NRK

Mangel på personale skaper høyt arbeidspress, og de ansatte opplever at avvikene som meldes inn ikke blir tatt på alvor.

– Vi synes ikke det er greit at vi ikke får tid til å pleie sårstell eller se til at de som trenger ekstra næring, får i seg det. Vi ser mye vektnedgang hos enkelte pasienter. Det er et stort press rett og slett, sier hjelpepleier Brian A. Hole.

– Jeg har ikke fått svar på noen av avvikene, og det er kritikkverdig.

Det var iTromsø som først omtalte saken.

– Bekymret for pasientsikkerheten

Helsehuset i Tromsø tar imot pasienter som trenger behandling før eller etter sykehusopphold. Huset åpnet i 2017, og har 69 sengeplasser.

Siden åpningen har det flere ganger blitt varslet om umenneskelige forhold på arbeidsplassen, og at pasientsikkerheten ikke ivaretas godt nok.

Kirsti Løvli er sykepleier og har jobbet på rehabiliteringsavdelingen på Helsehuset det siste året. Hun har sendt om lag 30 avviksmeldinger til ledelsen om uforsvarlig drift, men heller ikke hun opplever ikke å bli tatt på alvor.

–Ingen på avdelingen har oversikt eller ansvar for medisinsk utstyr. Vi har konstant feilmålinger, og må ta blodprøve og sende til sykehuset for analyse fordi vi ikke kan stole på vårt eget utstyr, sier Løvli.

Kirsti Løvli, sykepleier

Kirsti Løvli har nylig avsluttet et vikariat på rehabiliteringsavdelingen på Helsehuset. Hun er ikke fornøyd med hvordan avdelingen driftes.

Foto: Privat foto

Hun har også meldt ifra om tilbakemeldinger fra pårørende som reagerer på oppfølgingen pasientene får.

– Det handler blant annet om store vekttap hos pasienter. Jeg har meldt inn at vi mangler te, smør og at det ikke blir ordnet med mat til de som trenger ekstra mat fordi de er underernærte, sier hun.

– Jeg er oppriktig bekymret for pasientsikkerheten på avdelingen.

– Tar varslene på høyeste alvor

Konstituert seksjonsleder for hjemmetjenester i Tromsø kommune innrømmer at de har mottatt flere hundre avviksmeldinger.

– Vi tar avvikene på høyeste alvor og vi jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid på Helsehuset. Alle ansatte skal få svar på avvikene de har sendt, sier Roar Evjen.

For øyeblikket mangler det ti årsverk sykepleiere på Helsehuset. Evjen sier det er utfordrende å få rekruttert folk.

– Vi må jobbe med å øke omdømmet slik at vi får rekruttert folk. Det er en veldig bra arbeidsplass.

Roar Evjen

Konstituert seksjonsleder for hjemmetjenester i Tromsø kommune, Roar Evjen, innser at noe må gjøres for å bedre situasjonen på Helsehuset.

Foto: Marita Andersen / NRK

Gruppeleder for Høyre i Tromsø, Erlend Svardal Bøe, reagerer på at det stadig kommer nye meldinger om kritikkverdige forhold ved Helsehuset. Han mener politikerne må ta tak.

– Dette er også et spørsmål om arbeidsbelastning og økonomi, og det er det politikerne som har ansvar for. Her må man komme med noen strakstiltak for å bedre situasjonen for de ansatte som gjør en veldig god jobb, men som har en stor belastning på grunn av økonomien kommunen står i.

Erlend Svardal Bøe

Høyres Erlend Svardal Bøe etterlyser strakstiltak.

Foto: Marita Andersen / NRK

Tromsø kommunen har i en årrekke slitt økonomisk. I fjor tok mange til gatene for å demonstrere mot helsekutt.

Svardal Bøe mener det går en grense for sparetiltakene.

– Liv og helse skal gå først, og da må vi heller prioritere annerledes i budsjettet.

Tips oss!

Har du tanker eller tips om saken du har lest, eller innspill til andre ting vi i NRK Troms og Finnmark burde sjekke ut? Send en e-post!